Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja witryny https://zfcs.if.uj.edu.pl/

Wstęp

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zfcs.if.uj.edu.pl (witryna Department of Solid State Physics, liczba podstron: 44).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2012-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2024-03-28 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 1, częściowo zgodna: 30, niezgodna: 0

Zasada 1 - Postrzegalność

Zastosowano niedostępny element captcha.
Strona może zawierać pliki graficzne bez atrybutu "alt".
Strona może zawierać pliki graficzne z nieprawidłowymi opisami alternatywnymi.
Graficzne linki nie informują jasno o celu. Nie posiadają atrybutów alt lub mają nieprawidłowe opisy alternatywne.
Na stronie mogą występować nieprawidłowo skonstruowane listy wyboru, bez powiązanej etykiety.
Niektóre nagrania dźwiękowe mogą nie zawierać alternatywy tekstowej przedstawiającej tę samą treść, co nagranie audio.
Niektóre nagrania wideo mogą nie zawierać alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji, przedstawiającej tą samą treść, co nagranie wideo.
Niektóre multimedia zsynchronizowane (dźwięk i obraz) nie posiadają napisów rozszerzonych.
Niektóre multimedia zsynchronizowane (dźwięk i obraz) nie mają zapewnionej alternatywy dla multimediów lub audiodeskrypcji dla nagrań wideo.
Nie zapewniono audiodeskrypcji dla niektórych nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych.
Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.
Niektóre podstrony mogą posiadać nagłówki z nieprawidłową hierarchią.
Na stronie mogą występować określone programowo nagłówki, które pod względem semantycznym nie pełnią funkcji nagłówków.
Na stronie mogą występować nagłówki nie określone programowo.
Niektóre podstrony mogą posiadać nagłówki z nieprawidłową hierarchią.

Mogą występować podstrony bez zastosowanych nagłówków.

Niektóre listy elementów w tekście mogą nie być zgrupowane przy pomocy odpowiednich oznaczeń systemowych.

Na stronie mogą znajdować się błędnie zastosowane listy systemowe.

Strona może zawierać tabele skonstruowane w sposób niedostępny.

Strona może zawierać nieodpowiednio zastosowane separatory graficzne, nieokreślone semantycznie.

Na stronie mogą występować określone semantycznie nagłówki, które jednak są ukryte wizualnie.

Strona może posiadać przypisany semantycznie kod img do elementów, które nie są obrazem.

Na stronie mogą występować linki nie określone programowo.

Na stronie mogą znajdować się błędnie zastosowane etykiety ARIA.

Na stronie występują instrukcje opierające się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, które mogą być trudne do zrozumienia.

Strona może wykorzystywać kolor jako jedyny sposób przekazywania informacji.

Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Na stronie mogą występować elementy ze słabo widocznym fokusem klawiatury.

Strona może zawierać załączniki lub pliki graficzne przedstawiające obraz tekstu.

Na stronie może występować tekst zaprezentowany w postaci grafiki.

Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Niektóre elementy tekstowe mogą nie spełniać wymogu minimalnej wysokości linii.

 • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa A: częściowo zgodna
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
  • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A: częściowo zgodna
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A: częściowo zgodna
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A: częściowo zgodna
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA: częściowo zgodna
 • 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
  • 1.3.1 – Informacje i relacje A: częściowo zgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: częściowo zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: częściowo zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: częściowo zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
  • 1.4.1 – Użycie koloru A: częściowo zgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: częściowo zgodna
  • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA: częściowo zgodna
  • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA: częściowo zgodna
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście AA: częściowo zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

Strona może zawierać elementy niedostępne z klawiatury.

Na stronie może występować pułapka na klawiaturę.

Nie istnieje mechanizm zatrzymania wideo, które uruchamia się automatycznie.

Strona może posiadać linki nieczytelne w kontekście.

Strona może posiadać linki nieczytelne w kontekście lub nie posiadające kontekstu określonego programowo. 

Strona może posiadać linki bez etykiety tekstowej z dostępną nazwą.

Graficzne linki nie informują jasno o celu. Nie posiadają atrybutów alt lub mają nieprawidłowe opisy alternatywne.

Na stronie  mogą wystepować link nieaktualne lub prowadzące do nieistniejących stron.

Na stronie mogą pojawiać się dodatkowe pola, o których nie informuje czytnik ekranu.

Strona może nie posiadać menu lub innej dodatkowej ścieżki umożliwiającej dotarcie do danej podstrony w inny sposób.

Strona może posiadać nagłówki, które nie opisują w odpowiedni sposób treści. 

Na stronie mogą występować określone semantycznie nagłówki, które jednak są ukryte wizualnie.

Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.

Na stronie mogą występować nieprawidłowo skonstruowane listy wyboru, bez powiązanej etykiety.

Na stronie mogą występować elementy ze słabo widocznym fokusem klawiatury.

Strona może posiadać linki bez etykiety tekstowej z dostępną nazwą.

 

 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura A: częściowo zgodna
  • 2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: częściowo zgodna
  • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A: częściowo zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A: częściowo zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A: częściowo zgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: częściowo zgodna
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie A: częściowo zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów ostrzegających o otwarciu nowej karty lub okna przeglądarki.
Na stronie mogą występować określone semantycznie elementy linku, które jednak są ukryte wizualnie.
Na stronie mogą pojawiać się dodatkowe pola, o których nie informuje czytnik ekranu.
Na niektórych podstronach może brakować nawigacji okruszkowej, co powoduje niespójność nawigacji w witrynie.
Na niektórych podstronach mogą występować różne elementy nawigacyjne, co powoduje niespójność nawigacji w witrynie.
Na stronie mogą występować alerty z identyfikacją błędu w formularzu, które są skonstruowane w sposób niedostępny.
Na stronie mogą występować formularze, które nie są w pełni dostępne.
Na stronie mogą występować nieprawidłowo skonstruowane listy wyboru, bez powiązanej etykiety.
 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.2 – Język części AA: zgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: częściowo zgodna
  • 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: częściowo zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu A: częściowo zgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: częściowo zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA: częściowo zgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA: częściowo zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

Na stronie mogą występować powielone atrybuty id.

Na stronie mogą występować błędnie skonstruowane linki.

Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.

Strona może posiadać przypisany semantycznie kod img do elementów, które nie są obrazem.

Na stronie mogą występować linki nie określone programowo.

Na stronie mogą znajdować się błędnie zastosowane etykiety ARIA.

Na stronie mogą pojawiać się dodatkowe pola, o których nie informuje czytnik ekranu.

Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów o stanie czytanych przez czytnik ekranu.

Na stronie mogą występować alerty z identyfikacją błędu w formularzu, które są skonstruowane w sposób niedostępny.

Komunikaty o stanie mogą nie być czytane przez technologie wspierające bez uzyskiwania fokusu.

 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Parsowanie A: częściowo zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: częściowo zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie AA: częściowo zgodna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Benedykt Jany dnia 2024-03-28. Pierwsza publikacja deklaracji: 2024-03-28 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB". Do deklaracji dostępności można przenieść się używając w witrynie klawiszy "LEWY ALT+ACCESSKEY+0" (Chrome,Safari,Opera, IE, Edge) lub "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY+0" (Firefox)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Benedykt R. Jany (email: benedykt.jany@uj.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48126644761.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aplikacje

Brak aplikacji