Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista witryn w Portalu


Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl  Deklaracja
Portal Uniwersytecki portal.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Filologiczny filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Polonistyki polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fais.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Matematyki i Informatyki matinf.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Biologii wb.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej wzks.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych wsmip.uj.edu.pl  Deklaracja
Sekcja Telekomunikacyjna st.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Spraw Osobowych cso.uj.edu.pl  Deklaracja
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne mish.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Kół Naukowych rkn.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Matematyki im.uj.edu.pl
Dział Usług Informatycznych dui.uj.edu.pl  Deklaracja
Biblioteka Nauk Przyrodniczych bnp.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Studiów Informacyjnych isi.uj.edu.pl  Deklaracja
Uniwersytecki System Obsługi Studiów usos.uj.edu.pl
Instytut Sztuk Audiowizualnych film.uj.edu.pl  Deklaracja
Inspektorat BHP ibhp.uj.edu.pl  Deklaracja
Biuro Kwestora kwestura.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Multimedialna i Komputerowa pmik.wzks.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania econ.uj.edu.pl  Deklaracja
Towarzystwo Doktorantów doktoranci.uj.edu.pl  Deklaracja
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu swfis.uj.edu.pl  Deklaracja
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej biblioteka.wzks.uj.edu.pl  Deklaracja
Dział Świadczeń Socjalnych ds.uj.edu.pl  Deklaracja
Biuletyn Informacji Publicznej bip.uj.edu.pl  Deklaracja
Studium Pedagogiczne sp.uj.edu.pl
Centrum Promocji i Komunikacji promocja.uj.edu.pl  Deklaracja
Związek Nauczycielstwa Polskiego znp.uj.edu.pl  Deklaracja
Szkoła Języka i Kultury Polskiej IGP plschool.uj.edu.pl  Deklaracja
Archiwum archiwum.uj.edu.pl
Rekrutacja na studia i do Szkół Doktorskich rekrutacja.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym - witryna archiwalna cbsw.uj.edu.pl
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych iaisp.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Romańskiej ifr.filg.uj.edu.pl
Centrum Transferu Technologii CITTRU cittru.uj.edu.pl  Deklaracja
Jakość kształcenia jakosc.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ifw.filg.uj.edu.pl
Instytut Filologii Klasycznej ifk.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Psychologii Stosowanej ips.uj.edu.pl  Deklaracja
Centre for European Studies/Institute of European Studies ces.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Spraw Publicznych isp.uj.edu.pl  Deklaracja
Naukowe Koło Chemików nkch.chemia.uj.edu.pl  Deklaracja
Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia bmz2.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia bmz.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Transformation in Central and Eastern Europe transformation.confer.uj.edu.pl
Biuro Karier biurokarier.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny bit.wl.uj.edu.pl
Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej zpgk.fais.uj.edu.pl  Deklaracja
Program Infrastrultura i Środowisko, POIiŚ mid.uj.edu.pl
Zakład Biologii Komórki zbk.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Mikrobiologii micro.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Biofizyki Komórki helios.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Immunologii chemeryna.wbbib.uj.edu.pl
Festiwal Religii Świata Hierofanie hierofanie.religioznawstwo.uj.edu.pl
Instytut Rosji i Europy Wschodniej rosjoznawstwo.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Nauk Politycznych knp.inp.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
Jakość nauczania na WPiA jakosc.law.uj.edu.pl
English for Chemistry efch.jcj.uj.edu.pl
Alma Mater almamater.uj.edu.pl
Kształcenie podyplomowe podyplomowe.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Krytyki Współczesnej krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
Koło Naukowe Historii Doktryn knhd.law.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Mygen" mygen.wbbib.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Fizycznej zbf.wbbib.uj.edu.pl
Biblioteka na Wydziale Polonistyki biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Teatru i Dramatu katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Studiów Europejskich europeistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ knjs.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych inp.uj.edu.pl  Deklaracja
Niezależne Zrzeszenie Studentów nzs.uj.edu.pl
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej igp.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Komparatystyki Literackiej komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych antropologia.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Nauk Geologicznych ing.uj.edu.pl  Deklaracja
Taiwan Studies Centre taiwan.orient.uj.edu.pl
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ aksodk.ihs.uj.edu.pl
Koło Naukowe Meritum meritum.isp.uj.edu.pl
Instytut Filologii Angielskiej ifa.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Konferencja "Nowe strategie na nowy wiek" konferencja.inp.uj.edu.pl
Kognitywistyka kognitywistyka.uj.edu.pl
Instytut Orientalistyki io.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Germańskiej ifg.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Słowiańskiej ifs.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Teorii Komunikacji komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
Naukowe Koło Fizyków nkf.if.uj.edu.pl
Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces igu-innovation.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Performatyków knp.rkn.uj.edu.pl
W Stronę Zmian wsz.confer.uj.edu.pl
Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa przeglad.uj.edu.pl
Katedra Historii Języka i Dialektologii dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl
Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki UJ wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl
Peregrinus Cracoviensis pc.geo.uj.edu.pl
I Pracownia Fizyczna 1pf.if.uj.edu.pl  Deklaracja
IBRO Summer School ibrosummerschool.uj.edu.pl
Zespół ds. Kontroli Zarządczej zkz.uj.edu.pl
Dalekowschodnie Koło Naukowe dkn.orient.uj.edu.pl
Centrum Badań Holokaustu holocaust.uj.edu.pl
Projektor Jagielloński projektor.uj.edu.pl
Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania - witryna archiwalna kesjz.econ.uj.edu.pl
Department of Cognitive Neuroscience and Neuroergonomics neuroscience.ips.uj.edu.pl  Deklaracja
Pomiar Edukacyjny pomiar-edukacyjny.uj.edu.pl
Dzień Otwarty dzien-otwarty.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pogranicze.polonistyka.uj.edu.pl
Lingvaria lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl
Abstract Project abstract.jcj.uj.edu.pl
Paphos Agora Project paphos-agora.archeo.uj.edu.pl
Bez Porównania bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku utw.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Przedsiębiorczości turystyka.uj.edu.pl
Instytut Muzykologii muzykologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Inhibitory Control of Brain Plasticity gaba.confer.uj.edu.pl
Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji rosja2012.confer.uj.edu.pl
Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne (Szkoła Pisarzy) sla.polonistyka.uj.edu.pl
Kongres Dydaktyki Polonistycznej kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Filozoficzny phils.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego if.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe (W)Koło Rosji wkolorosji.rkn.uj.edu.pl
Polish Evolutionary Conference pec2013.confer.uj.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej media.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego kjo.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji samorzad.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Niemcoznawstwa knn.wsmip.uj.edu.pl
R. Esposito na UJ esposito.wsmip.uj.edu.pl
Zarządzanie mediami, teoria i praktyka zarzadzaniemediami.confer.uj.edu.pl
8th International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe rle.confer.uj.edu.pl
Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ odyseusz.uj.edu.pl
Studia Matematyczno-Przyrodnicze smp.uj.edu.pl  Deklaracja
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund sylff.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji cespia.uj.edu.pl
Instytut Judaistyki judaistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Applied Memory Research Laboratory memorylab.phils.uj.edu.pl
Department of Solid State Physics zfcs.if.uj.edu.pl  Deklaracja
Studenckie Koło Informatyki Stosowanej skis.if.uj.edu.pl
Wydział Historyczny historyczny.uj.edu.pl  Deklaracja
Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego doktoranci.historyczny.uj.edu.pl
Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo exnihilo.religioznawstwo.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu khlor.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki klks.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Współczesnego Języka Polskiego kwjp.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej kpen.polonistyka.uj.edu.pl
Ogród Botaniczny ogrod.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Studiów Litewskich csl.wsmip.uj.edu.pl  Deklaracja
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii biblioteka.muzykologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich ukrainoznawstwo.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Technologii Gier ztg.fais.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO kns.unesco.uj.edu.pl
Instytut Historii historia.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki knsij.judaistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl
Centrum Badań nad Historią Idei cbnhi.philo.uj.edu.pl
Dział Zaopatrzenia dz.uj.edu.pl
Instytut Archeologii archeo.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego knbn.inp.uj.edu.pl
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius maius.uj.edu.pl  Deklaracja
Dziewczyny do ścisłych! dziewczynydoscislych.uj.edu.pl  Deklaracja
Konkurs na esej poświęcony stosunkom międzynarodowym esej.wsmip.uj.edu.pl
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS synchrotron.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Historii Sztuki ihs.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Chemii chemia.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Socjologii socjologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych izibb.binoz.uj.edu.pl
Zakład Technologii Informatycznych doit.fais.uj.edu.pl
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej etnologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Foton foton.if.uj.edu.pl
Neutrino neutrino.if.uj.edu.pl
Dział Inwentaryzacji Ciągłej inwentaryzacja.uj.edu.pl  Deklaracja
Modus. Prace z historii sztuki modus.ihs.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych metabol.wl.uj.edu.pl
Studia Podyplomowe Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce wolks.polonistyka.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Językowe jcj.uj.edu.pl  Deklaracja
Projekt ATOMIN atomin.uj.edu.pl
Koło Neuronaukowców NEURONUS neuronus.iz.uj.edu.pl
Koło Studentów Biofizyki "Nobel" nobel.wbbib.uj.edu.pl
Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości isko2014.confer.uj.edu.pl
Etyka - kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim etyka.uj.edu.pl
Koło Naukowe Ti Estin Aletheia tea.law.uj.edu.pl
Instytut Botaniki ib.uj.edu.pl  Deklaracja
Podyplomowe Studia Redaktorskie pse.polonistyka.uj.edu.pl
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką cbip.uj.edu.pl  Deklaracja
Sympozjum Religioznawcze religions.confer.uj.edu.pl
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika mikolaj.kopernik.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Analitycznej zba.wbbib.uj.edu.pl
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pkzp.adm.uj.edu.pl
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu orient.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Przekładoznawstwa przeklad.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
School of International Studies sis.uj.edu.pl
Podyplomowe Studium Retoryki retoryka.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego zpmp.law.uj.edu.pl  Deklaracja
Biologia biologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Biotechnologii Roślin zbtr.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa koordynacja.confer.uj.edu.pl
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej ii.uj.edu.pl
Katedra Neurologii neurologia.wl.uj.edu.pl
Pracownia Neuropatologii Doświadczalnej pnd-izibb.wb.uj.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry iccpb2015.confer.uj.edu.pl
Tydzień Jakości Kształcenia tjk.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Kultury kultura.uj.edu.pl  Deklaracja
Energy and society energyandsociety.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Komparatystów knk.rkn.uj.edu.pl
Stowarzyszenie Absolwentów stowarzyszenie-absolwentow.uj.edu.pl  Deklaracja
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa tbsp.wpia.uj.edu.pl
Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych zjazd2014.law.uj.edu.pl
Samorząd Studentów WPiA www.samorzad.law.uj.edu.pl
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych ceapp.uj.edu.pl
Pracownia Literatury Renesansu renesans.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pmp.polonistyka.uj.edu.pl
Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World jisc.confer.uj.edu.pl
Transfam transfam.socjologia.uj.edu.pl
Ośrodek "Instytut Konfucjusza w Krakowie" instytutkonfucjusza.uj.edu.pl  Deklaracja
Równość płci a jakość życia geq.socjologia.uj.edu.pl
Biblioteka Jagiellońska bj.uj.edu.pl  Deklaracja
Mózg – Umysł – Religia mur.confer.uj.edu.pl
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów centrumars.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki jezykoznawstwo.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Studentów Muzykologii kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl
International Relations and Area Studies iras.uj.edu.pl
Projekt naukowy "Trade Routes of the Near East" trone.archeo.uj.edu.pl
Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania innowatorzy.isp.uj.edu.pl
Astronomia w Krakowie wczoraj – dziś – jutro astronomiawkrakowie.fais.uj.edu.pl
Zakład Promieniowania Synchrotronowego zps.if.uj.edu.pl
II Sympozjum „Flow Analysis and Capillary Electrophoresis” face.confer.uj.edu.pl
Konferencja Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych horyzontynauki.uj.edu.pl
Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej molecol.eko.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał qmbt.ift.uj.edu.pl
Serwis kompetencji międzykulturowych ic.europeistyka.uj.edu.pl
Moje dziedzictwo mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Kryminologii TBSP kolo.kryminologii.wpia.uj.edu.pl
Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch. kksw.ifw.filg.uj.edu.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej dwm.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Historyków Studentów knhs.hist.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji psc.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Iranistyki iranistyka.io.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Filologii Portugalskiej portugalistyka.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Wszystko... jest liczbą wjl.maius.uj.edu.pl
Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata naukawsztuce.fais.uj.edu.pl
International PhD studies in medical sciences Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine phdmedical.wl.uj.edu.pl
Lider - Nowa generacja magnetometrów optycznych lider.fais.uj.edu.pl
Katedra Socjologii Prawa ksp.wpia.uj.edu.pl
eduroam eduroam.uj.edu.pl
Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej indologia.io.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Littera/Historica. Pismo historycznoliterackie przy Wydziale Polonistyki litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl
Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska" maska.psc.uj.edu.pl
Contemporary Education Leadership cel.journal.uj.edu.pl
Menhir - Czasopismo Archeologiczne menhir.archeo.uj.edu.pl
Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii biurokarier.chemia.uj.edu.pl
EduMetric 2014 edumetric.confer.uj.edu.pl
Centrum Studiów Humanistycznych cash.polonistyka.uj.edu.pl
Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych zchts.chemia.uj.edu.pl
Studia drugiego stopnia studia.eko.uj.edu.pl
Ars Docendi arsdocendi.uj.edu.pl  Deklaracja
Stem Cell Team stemcell.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Biochemii Ogólnej zbo.wbbib.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych jcsm.uj.edu.pl  Deklaracja
Grupa badawcza Fantastyka i Mit, Uniwersytet Jagielloński fim.psc.uj.edu.pl
Katedra Teorii Literatury ktl.polonistyka.uj.edu.pl
Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oldm.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku khlp.polonistyka.uj.edu.pl
Rozwój myśli geograficznej w Polsce rmg.maius.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Medycznego knpm.uj.edu.pl
International Conference of Cell Biology cell.confer.uj.edu.pl
III Kongres Politologii kongres.wsmip.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP knpmp.wpia.uj.edu.pl
Bliżej Nauki - cykl wykładów popularnonaukowych blizejnauki.fais.uj.edu.pl
Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business china-cee.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP knpp.tbsp.wpia.uj.edu.pl
Pracownia Psychologii Dziecka ppd.phils.uj.edu.pl
International Research Universities Network na Uniwersytecie Jagiellońskim irun.uj.edu.pl
Koło Naukowe Nanotechnologów nano.if.uj.edu.pl
Koło Naukowe Bioinformatyki BIT bit.ii.uj.edu.pl
Katalog Judaików judaiki.judaistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filozofii filozofia.uj.edu.pl  Deklaracja
Studia Polsko - Ukraińskie spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
Zakład Biofizyki Molekularnej zbfm.wbbib.uj.edu.pl
Grupa Bioenergetyki Molekularnej bm.wbbib.uj.edu.pl
II Pracownia Fizyczna 2pf.if.uj.edu.pl
Marian Smoluchowski Symposium smoluchowski.if.uj.edu.pl
Na podbUJ rynku! napodbuj.projekt.uj.edu.pl
Jagiellonian University en.uj.edu.pl
Koło Naukowe Managerów Sportu knms.wzks.uj.edu.pl
Nauka nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
NSZZ Solidarność nszz-solidarnosc.uj.edu.pl
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa common.law.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych jcba.uj.edu.pl
Chór Akademicki chor.uj.edu.pl  Deklaracja
Dni Indyjskie dni-indyjskie.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl
Zakład Japonistyki i Sinologii japonistyka.io.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Studies in Ancient Art and Civilization saac.archeo.uj.edu.pl
Zakład Dydaktyki Chemii zdch.uj.edu.pl
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału FAIS samorzad.fais.uj.edu.pl
Sympozjum Zakładów Licznych Instytutu Fizyki szlif.if.uj.edu.pl
Akademickie Centrum Kreatywności WFAIS ack.fais.uj.edu.pl
Olimpiada Fizyczna olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl
Akademia Fizyki akademiafizyki.if.uj.edu.pl  Deklaracja
Mnich ubiera się u Prady? buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego paderewski.muzykologia.uj.edu.pl
Yoga darśana, yoga sadhana: traditions, transmissions, transformations ydys.confer.uj.edu.pl
Konsorcjum Cell-Mol-Tech cellmoltech.uj.edu.pl
Warsztat Archeologa, czyli (nie) dotykać eksponatów warsztat.archeo.uj.edu.pl
Instytut Informatyki Analitycznej tcs.uj.edu.pl
Naukowe Czwartki - Cykl warsztatów i wykładów popularnonaukowych naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl
Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych doktryny.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Arabistyki arabistyka.io.filg.uj.edu.pl
Pomoc informatyczna pomocit.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Wsparcia Nauki cwn.uj.edu.pl  Deklaracja
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości aip.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego zbn.inp.uj.edu.pl  Deklaracja
Department of Molecular and Interfacial Biophysics biophysics.fais.uj.edu.pl
FUNMAT funmat.confer.uj.edu.pl
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej kppips.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki knsk.rkn.uj.edu.pl
Z archeologią na Ty na-ty.archeo.uj.edu.pl
ATRIP 2016 atrip2016.confer.uj.edu.pl
HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team heart.cm.uj.edu.pl
Biblioteka Wydziału Filologicznego biblioteka.filg.uj.edu.pl
Szwed Lab szwedlab.psychologia.uj.edu.pl
Safe Student safe-student.uj.edu.pl
Katedra Chorób Zakaźnych zakazna.wl.cm.uj.edu.pl
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego kpup.law.uj.edu.pl  Deklaracja
The XXVII European Society for Rural Sociology Congress esrs2017.confer.uj.edu.pl
Konferencja Paliatywna 2023 paliatywna.uj.edu.pl
Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich pibe.io.filg.uj.edu.pl
Czy/tam/czy/tu ctct.polonistyka.uj.edu.pl
Organizacja konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencje-adm.uj.edu.pl
Pracownia Prawa Kościelnego i Wyznaniowego wyznaniowe.law.uj.edu.pl  Deklaracja
FAIR fair.uj.edu.pl
DAdN dadn.uj.edu.pl  Deklaracja
Przekładoznawstwo przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Poliarchia poliarchia.wsmip.uj.edu.pl
VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych chemiasadowa.confer.uj.edu.pl
Shades of Violence. Aggression and Domination in Indian Culture kavya-seminar.confer.uj.edu.pl
BAIR bair.uj.edu.pl  Deklaracja
StartUJ - program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ startuj.uj.edu.pl
Erasmus dla pracowników erasmus.dwm.uj.edu.pl  Deklaracja
Sekcja ds. konferencji konferencje.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego private.law.uj.edu.pl
Zakład Języka Polskiego jako Obcego jpjo.polonistyka.uj.edu.pl
Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych znmm.chemia.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Staropolskiej khls.polonistyka.uj.edu.pl
4D Nucleome: The Cell Nucleus in Space and Time 4dnucleome.confer.uj.edu.pl
Pracownia Kultury Litwy pkl.polonistyka.uj.edu.pl
Małopolskie Forum Bibliotek mfb.confer.uj.edu.pl
Regulaminy na Wydziale Lekarskim regulamin.wl.uj.edu.pl
Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim konkurs.uj.edu.pl  Deklaracja
Rok Mariana Smoluchowskiego - 2017 smoluchowski.uj.edu.pl
Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych pmse.polonistyka.uj.edu.pl
Jean Monnet Chair jmc.inp.uj.edu.pl
Konferencja "Ból i Cierpienie" cierpienie.confer.uj.edu.pl
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów zinm.if.uj.edu.pl
The Guild of European Research-Intensive Universities the-guild.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji jcrk.uj.edu.pl
Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego stazebiogeo.uj.edu.pl
Grupa Nanowarstw Makromolekuł Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów polyfilms.if.uj.edu.pl
Crowdsourcing crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl
Instytut Fizyki Teoretycznej ift.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Pedagogiki pedagogika.uj.edu.pl  Deklaracja
Żydowski samorząd ziemski w Koronie ziemstwa.judaistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Ośrodek Badań nad Awangardą obaw.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Geografii i Geologii wgig.uj.edu.pl  Deklaracja
KN Klub Debat Parlamentarnych klubdebat.wpia.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Gorącej Materii zefir.if.uj.edu.pl
Zakład Biotechnologii Medycznej zbm.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Bezpieczni UJ bezpieczni.uj.edu.pl  Deklaracja
IJCM archiwum z lat 2002 - 2012 ijcm-archiwum.econ.uj.edu.pl
Mniej biurokracji w Uniwersytecie Jagiellońskim mniejbiurokracji.uj.edu.pl
Konferencja Naukowa 90 lat PTM wczoraj - dziś - jutro ptm2017.confer.uj.edu.pl
Camera Jagellonica camerajagellonica.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Psychologii psychologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Historii Prawa Polskiego khpp.wpia.uj.edu.pl
Jesień Naukowa w UCMW - "Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku - wspólny problem ludzi i zwierząt ucmw.confer.uj.edu.pl
Studencka Poradnia Prawna poradnia.law.uj.edu.pl  Deklaracja
Dział Inwestycji Budowlanych dib.uj.edu.pl  Deklaracja
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego (kadencja 2020 - 2024) senat.uj.edu.pl  Deklaracja
Góra Zyndrama w Maszkowicach gora-zyndrama.archeo.uj.edu.pl
Trendy, rozwój, szkolenie, przyszłość narciarstwa w krajach Europy Środkowo-Zachodniej ski-konferencja.uj.edu.pl
Roman Ingarden and His Times: An International Phenomenological Conference ingarden.confer.uj.edu.pl
Blog Biblioteki Jagiellońskiej blog.bj.uj.edu.pl  Deklaracja
Dział Zamówień Publicznych przetargi.uj.edu.pl  Deklaracja
SusDev susdev.confer.uj.edu.pl
International Visitors' Office international.iro.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej tspwi.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji kn.psc.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin zfibr.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl
Publish or Perish! Intensive course on research and publishing in bioethics publishorperish.confer.uj.edu.pl
Corpus Vitrearum Polska cvp.ihs.uj.edu.pl
Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata prawaczlowieka.confer.uj.edu.pl
Erasmus Mundus MA in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context euroculture.wsmip.uj.edu.pl
Utrecht Network utrecht-net.dwm.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja Remontowa remonty.komisja.uj.edu.pl
Konferencje INPiSM konferencje.inp.uj.edu.pl
Rada Wydziału Historycznego rw.historyczny.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Historii biblioteka.historia.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania kos.ii.uj.edu.pl
Witaj na Uniwersytecie Jagiellońskim welcome.uj.edu.pl  Deklaracja
Konferencja naukowa POKOS pokos.confer.uj.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych iod.uj.edu.pl  Deklaracja
SinFonIJA 11 sinfonija11.confer.uj.edu.pl
Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej zzfj.if.uj.edu.pl
Centre for International Studies and Development isad.uj.edu.pl  Deklaracja
Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet​ utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl
Dni Gender w Fizyce dnigenderwfizyce.confer.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna statut.komisja.uj.edu.pl
Genesis - Cracow 2019 genesis2019.confer.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Medycznej zfm.if.uj.edu.pl
Zespół Elektrochemii elektro.chemia.uj.edu.pl
Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych prawoispoleczenstwo.confer.uj.edu.pl
Instytut Nauk o Środowisku eko.uj.edu.pl  Deklaracja
Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju rozwoj.komisja.uj.edu.pl
The Polish Journal of Aesthetics pjaesthetics.uj.edu.pl
VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych viitsbj.confer.uj.edu.pl
TRAnsitions Children and Kindergarten tracks.socjologia.uj.edu.pl
61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 61ptchem.chemia.uj.edu.pl
3rd Mid-term Conference of ESA RN 21 esarn21.confer.uj.edu.pl
Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku klr.ifw.filg.uj.edu.pl
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UJ azs.uj.edu.pl  Deklaracja
Internal and External Challenges to the European Union euchal.europeistyka.uj.edu.pl
Rada Wydziału Filologicznego rw.filg.uj.edu.pl
Rada Wydziału Filozoficznego rw.phils.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej rw.fais.uj.edu.pl
Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja dobraedukacji.confer.uj.edu.pl
International Workshop on Functional Nanostructured Materials - "FuNaM-4" funam.confer.uj.edu.pl
Konferencja "Wokół humanistyki" wokol-humanistyki.confer.uj.edu.pl
Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych rw.wsmip.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Wydziału Biologii rw.wb.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Wydziału Prawa i Administracji rw.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Wydziału Chemii rw.chemia.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej rw.wzks.uj.edu.pl  Deklaracja
Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich oshkzk.historyczny.uj.edu.pl
Centrum Edukacji Przyrodniczej cep.uj.edu.pl  Deklaracja
Sinologia sinology-institute-oriental-studies.filg.uj.edu.pl
The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies 2018 eajs2018.uj.edu.pl
Global and Development Studies glad.uj.edu.pl
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych okspo.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej (ZIKAS) zikas.chemia.uj.edu.pl
Sociological explorations of sexuality in Europe: bodies, practices, and resistance in troubled times esa-rn23-sexuality.confer.uj.edu.pl
Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture and Society in the Contemporary World phd.wsmip.uj.edu.pl
Stała Senacka Komisja ds. Nauczania nauczanie.komisja.uj.edu.pl  Deklaracja
Prowadzenie studiów ksztalcenie.uj.edu.pl  Deklaracja
Sprawy studentów i doktorantów studiuje.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Wsparcia Dydaktyki dydaktyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Przedsiębiorczości przedsiebiorczosc.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Historii Współczesnej khw.inp.uj.edu.pl
Nanoengineering of Functional Polymeric Materials Group nfpm.chemia.uj.edu.pl
Biuro ZintegrUJ zintegruj.uj.edu.pl  Deklaracja
Epigenetics of periodontitis epiperio.wbbib.uj.edu.pl
Genocide Conference 2018 genocideconference2018.confer.uj.edu.pl
Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme phdp.uj.edu.pl  Deklaracja
Kongres IAML 2019 iaml2019.confer.uj.edu.pl
In memoriam in-memoriam.uj.edu.pl  Deklaracja
Psychologia Trzeciego Wieku ptw.psychologia.uj.edu.pl
Studenci zagraniczni internationalstudents.uj.edu.pl  Deklaracja
Jagiellońskie Centrum Badawcze: Prawo - Język - Filozofia pjf.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej zpriw.psychologia.uj.edu.pl
Paradontoza - zagrożenia i perspektywy perio.confer.uj.edu.pl
Polska szermierka szablą jako nasze dziedzictwo narodowe szabla.maius.uj.edu.pl
Internationalisation Committee ic.uj.edu.pl
Badania w sektorze kultury badania.kultura.uj.edu.pl  Deklaracja
Collegium Medicum www.cm.uj.edu.pl
Zespół Technologii Organicznej zto.chemia.uj.edu.pl
Europejskie miasta w procesie kształtowania europejskiego dziedzictwa kulturowego heritage.europeistyka.uj.edu.pl
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów ztmin.chemia.uj.edu.pl
Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919-2019 ioo.filg.uj.edu.pl
MA in International Relations: Europe from Visegrad Perspective v4.uj.edu.pl
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ptchkr.chemia.uj.edu.pl
Katedra Turkologii turkologia.io.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Stypendia stypendia.uj.edu.pl  Deklaracja
Z Dionizosem i Hermesem w starożytnej Nea Pafos amphoraepaphos.projekt.uj.edu.pl
Romantic Interactions romanticinteractions.confer.uj.edu.pl
KaraimBIBLE karaimbible.filg.uj.edu.pl
Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów msc.chemia.uj.edu.pl
Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza milosz.polonistyka.uj.edu.pl
Rada Uczelni rada-uczelni.uj.edu.pl
Digipass - Staff Week digipass-staffweek.dwm.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada conradianum.polonistyka.uj.edu.pl
Projekt Doskonały Uniwersytet doskonaly.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Prawa Własności Intelektualnej ipwi.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ spodek.wpia.uj.edu.pl
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej geo.uj.edu.pl  Deklaracja
International conference "Collections - Encounters – Inspirations" europe-japan2019.confer.uj.edu.pl
Erasmus+ erasmus.uj.edu.pl  Deklaracja
Una Europa una-europa.ic.uj.edu.pl  Deklaracja
Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress 2020 ingarden2020.confer.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych human.phd.uj.edu.pl
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zjazdkpc2019.confer.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych social-sciences.phd.uj.edu.pl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki (INCET) incet.uj.edu.pl  Deklaracja
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych science.phd.uj.edu.pl
Szkoły Doktorskie phd.uj.edu.pl
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS unigis.uj.edu.pl
Pracownia Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (CAQDAS TM Lab) caqdas-tm.uj.edu.pl  Deklaracja
Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja profesjonalnypolonista.uj.edu.pl
Nanotechnology of Polymers and Biomaterials Group npb.chemia.uj.edu.pl
Instytut Religioznawstwa religioznawstwo.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego health.law.uj.edu.pl
Pracownia Kryminalistyki kryminalistyka.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Konferencja poświęcona ustawie o związkach zawodowych zwiazkizawodowe.confer.uj.edu.pl
Dla Szkół dlaszkol.chemia.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Prawa Rolnego rolne.law.uj.edu.pl  Deklaracja
European Private International Law epil.law.uj.edu.pl
Dyscyplina Językoznawstwo jezykoznawstwo.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Językoznawstwo rd-jezykoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
April Conference Fifteen, 20-22 April 2023 april.confer.uj.edu.pl
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki rw.matinf.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Matematyka rd-matematyka.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Informatyka rd-informatyka.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Nauki biologiczne rd-nbiologiczne.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Zespół Radców Prawnych UJ zrp.uj.edu.pl  Deklaracja
Kongres Młodej Socjologii kms.confer.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo rd-literaturoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji rdn-politadm.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Psychologia rd-psychologia.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii rd-nokir.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Filozofia rd-filozofia.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Szkoła Zimowa winterschool.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Pedagogika rd-pedagogika.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne rd-nsocjologiczne.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa krswk.edu.pl  Deklaracja
Akredytacje PKA akredytacje.bip.uj.edu.pl  Deklaracja
Nagroda im. Franka Wilczka fw-prize.fais.uj.edu.pl
Centrum Dydaktyki cd.fais.uj.edu.pl
International Nucleome Consortium Meeting, Kraków 10-11.03.2020 inc-krakow-2020.confer.uj.edu.pl
Zakład Kryminologii kryminologia.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Kongres Polskiego Przekładoznawstwa kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl
Grupa Chemii Zeolitów zeochem.chemia.uj.edu.pl
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Historia rd-historia.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii neurochrono.wb.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki prawne rd-prawo.nauka.uj.edu.pl
Zakład Postępowania Cywilnego kpc.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych shareeu.europeistyka.uj.edu.pl
Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy lancuch.if.uj.edu.pl
V4 FACE v4face.project.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna rd-geografia-gospodarka-przestrzenna.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku rd-ziemia-srodowisko.nauka.uj.edu.pl
Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji sowa.uj.edu.pl  Deklaracja
Przewodnik systemu EZD przewodnik.ezd.uj.edu.pl  Deklaracja
Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness ESA rn16midterm.confer.uj.edu.pl
Centrum i Rubieże centrumirubieze.phils.uj.edu.pl
50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jubileusz.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Konferencja Jubileuszowa - 50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jubileuszwbbib.confer.uj.edu.pl
HR Przewodnik hr-guide.dwm.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji sigkit.geo.uj.edu.pl
Polymeric and Hybrid Materials for Biomedical and Environmental Applications biomeden.chemia.uj.edu.pl
Katedra Prawa Cywilnego cywilne.law.uj.edu.pl  Deklaracja
Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim id.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Fizyki Statystycznej zfs.fais.uj.edu.pl
Nutrition as critical link between Biodiversity and Bee health nutrib2.project.uj.edu.pl
Alumni UJ alumni.uj.edu.pl  Deklaracja
Prof. Stanisław Kistryn - kandydat na Rektora UJ stanislaw-kistryn.pracownicy.uj.edu.pl
Popularyzacja Nauki promocja.fais.uj.edu.pl
Performatyka poza kanonem performujemyswiat.polonistyka.uj.edu.pl
Elyonim veTachtonim. System of Analysis of Supernatural Entities elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl
Galicia galicia.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i w prawie dawnym sygnalisci.confer.uj.edu.pl
Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oa.fais.uj.edu.pl
Zespół Ewolucji Symbioz symbio.eko.uj.edu.pl
Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века jazyk-i-metod.confer.uj.edu.pl
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych cisk.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym prawoumow.wpia.uj.edu.pl
Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój przelamuj.uj.edu.pl  Deklaracja
Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych soinso.uj.edu.pl  Deklaracja
Stowarzyszenie Edukacyjno-Popularyzatorskie Archeologia bez tajemnic bez-tajemnic.archeo.uj.edu.pl
Wystawy instrumentów naukowych w Muzeum UJ instrumenty.maius.uj.edu.pl  Deklaracja
Ośrodek Dokumentacji Językowej odj.filg.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości rd-zarzadzanie-jakosc.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse rd-ekonomia-finanse.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach rd-noksim.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Edukacja a państwo/Education and the State edukacja-panstwo.confer.uj.edu.pl
POB BioS bios.id.uj.edu.pl
Pracownia Wydawnictw Źródłowych pwz.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
POB FutureSoc futuresoc.id.uj.edu.pl
Otwarta nauka na UJ pod.uj.edu.pl
Homeless City homelesscity.project.uj.edu.pl
4th European Conference on Metal-Organic Frameworks and Porous Polymers euromof2021.confer.uj.edu.pl
Habilitacje habilitacje.bip.uj.edu.pl  Deklaracja
Rozprawy doktorskie rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl  Deklaracja
BIP Praca praca.bip.uj.edu.pl  Deklaracja
POB Anthropocene anthropocene.id.uj.edu.pl
ArTu-DTu - Archeological Study of Dajaniya & Tuwaneh, South Jordan artu-dtu.archeo.uj.edu.pl
Deklaracje dostępności wcag.uj.edu.pl  Deklaracja
Towarzystwo Asystentów towarzystwo-asystentow.uj.edu.pl  Deklaracja
Krakow CogSci Group cogscigroup.kognitywistyka.uj.edu.pl
Zespół Obrazowania Ramanowskiego zor.chemia.uj.edu.pl
NeuroSmog - jak smog wpływa na rozwijający się mózg dziecka? neurosmog.psychologia.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Archeologia rd-archeo.nauka.uj.edu.pl
Instytut Informatyki Stosowanej iis.uj.edu.pl  Deklaracja
Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji giochifilicaia.filg.uj.edu.pl
Wirtualne wystawy wystawy.bj.uj.edu.pl  Deklaracja
Coimbra Group coimbragroup.uj.edu.pl
CG 3-Minute-Thesis Jagiellonian University 3mt.coimbragroup.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o sztuce rd-sztuka.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Informatyki it.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Mikroskopii Elektronowej tem.chemia.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Elektroniczna spe.if.uj.edu.pl
Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and Earth observation technologies hes.geo.uj.edu.pl
Whistleblowing Forum whistleblowingforum.confer.uj.edu.pl
Zakład Teorii Cząstek ztc.ift.uj.edu.pl
The International Society of Forensic Radiology and Imaging - annual meeting 2021 isfri2021.uj.edu.pl
eGovEU+ egov.project.uj.edu.pl
Female Writers in the Varnhagen Collection - Letters, Works, Relations vaco.filg.uj.edu.pl
V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego ppm2021.confer.uj.edu.pl
Jagielloński Panel 2002+ paneluj.uj.edu.pl
Project Stosch stosch.archeo.uj.edu.pl
Biuro Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ ombuds.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Studiów Katalońskich katalonia.filg.uj.edu.pl
POB DigiWorld digiworld.id.uj.edu.pl
Edycja krytyczna dzieł Stanisława Przybyszewskiego przybyszewski-edycja.polonistyka.uj.edu.pl
Pracownia Badań nad Procesem Twórczym kreatywnosc.polonistyka.uj.edu.pl
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ inicjatywapracownicza.uj.edu.pl  Deklaracja
Religion Urbanity Mapping (RUM) rum.project.uj.edu.pl
Katedra Prawa Konstytucyjnego konstytucyjne.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Studiów Międzykulturowych ism.uj.edu.pl  Deklaracja
Dział Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ dak.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Programu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej LSE IDEAS cseep.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Komputerowa spk.fais.uj.edu.pl  Deklaracja
Jagiellonian Quantum Information Team jqit.ift.uj.edu.pl
Krakowska Konferencja Etnograficzna kke.confer.uj.edu.pl
Oferta dydaktyczna UJ studia.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja rd-it.nauka.uj.edu.pl
Zespół Badań Materiałów Roślinnych zbmr.chemia.uj.edu.pl
Zespół Analityki Sądowej i Toksykologii KChA PAN zast.chemia.uj.edu.pl
Una Europa PhD Workshop Dissonant Heritage: Concepts, Critiques, Cases dissonantheritage.una-europa.ic.uj.edu.pl
Kompetencje cyfrowe kadry akademickiej - Nowy wymiar studiów śródziemnomorskich dg-med.project.uj.edu.pl
Laboratory of Metabolomics pracmetab.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Targi Pracy UJ targipracy.uj.edu.pl  Deklaracja
Educational Ecosystem edueco.id.uj.edu.pl
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych kssm.inp.uj.edu.pl
Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej filozofiaprawa.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Równi UJ rowni.uj.edu.pl  Deklaracja
Sygnalista sygnalista.uj.edu.pl  Deklaracja
Dostępność dostepnosc.uj.edu.pl  Deklaracja
Matematyczne Podstawy Mechaniki Kwantowej - grupa badawcza quanta.matinf.uj.edu.pl
Zakład Lingwistyki Komputerowej epi.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Teorii Prawa teoria.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Flow Analysis XV flowanalysis2022.confer.uj.edu.pl
Projekt Ogień ogien.project.uj.edu.pl
Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego klimat.uj.edu.pl
Earth Sciences in a Changing World earthsciences.wgig.uj.edu.pl
Fizyka na planie fizykanaplanie.fais.uj.edu.pl
15th International Symposium on Tardigrada | 22-26 August 2022 | Kraków tardigrada.uj.edu.pl
Fonoteka Etnograficzna fonoteka.etnologia.uj.edu.pl
Religion And The Mind ratm.confer.uj.edu.pl
Zespół Badań Społeczno-Środowiskowych natura.wb.uj.edu.pl
Prywatne Prawo Danych datalaw.project.uj.edu.pl
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie" kryminalistyka.confer.uj.edu.pl
HRS4R hrs4r.uj.edu.pl  Deklaracja
Best UJ Presentation bestujpresentation.jcj.uj.edu.pl
FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources fontes.project.uj.edu.pl
Taube Centre for Advanced Studies in the Social Sciences taubecentre.uj.edu.pl
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pst.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Campus Learning Space campus.geo.uj.edu.pl
ATOMIN 2.0 atomin2.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Disability Studies in East Europe - Reconfigurations disability-in-easteurope.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Morskie statki autonomiczne i bezzałogowe w prawie międzynarodowym autonomousships.project.uj.edu.pl
Uchodźcy w Krakowie uchodzcywkrakowie.filg.uj.edu.pl
Oblicza postpamięci 5 facesofpostmemory.confer.uj.edu.pl  Deklaracja
Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ kmm.muzykologia.uj.edu.pl
Polski Ośrodek Naukowy pon.uj.edu.pl  Deklaracja
Una Europa Bachelor in European Studies baes.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych etykabadan.komisja.uj.edu.pl
Katedra Postępowania Administracyjnego kpa.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Europejski Okrągły Stół comorelp.confer.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii kontrola.zakazen.wl.cm.uj.edu.pl  Deklaracja
Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk za512.uj.edu.pl
Prawo nieruchomości prawonieruchomosci.wpia.uj.edu.pl
Zakład Zastosowania Metod Obliczeniowych zzmo.iis.uj.edu.pl
SustEuLaw susteulaw.project.uj.edu.pl
Minigrant POB FutureSoc rownoscpomocy.futuresoc.id.uj.edu.pl
Jagiellonian Human-Centered Artificial Intelligence Lab (JAHCAI) jahcai.id.uj.edu.pl
Multimediality Conference multimediality.confer.uj.edu.pl
Zakład Optyki Atomowej zoa.ift.uj.edu.pl
Prawo bankowe prawobankowe.wpia.uj.edu.pl
Cognes cognes.uj.edu.pl
ILLA Conferences illaconferences2023.confer.uj.edu.pl
Pracownia Badań Praktyk Wiedzo-Twórczych Kultur Lokalnych pracowniakulturlokalnych.polonistyka.uj.edu.pl
XPM CHIST-ERA Project xpm.project.uj.edu.pl
Zakład Teorii Względności i Astrofizyki ztwa.ift.uj.edu.pl
Metascience of Bioethics and Philosophy of Medicine bioethics.incet.uj.edu.pl
Konferencja "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego" malinowskiheritage.confer.uj.edu.pl
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej ppg.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
USOSownia usosownia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii bakteriologia.wl.cm.uj.edu.pl
Zakład Klimatologii klimat.geo.uj.edu.pl
Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej zmmm.wl.cm.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Rozwoju Regionalnego zrr.geo.uj.edu.pl
Imagine Future - Capturing Invisible Lab imagine-future.project.uj.edu.pl
Contested Legacies: Central/Eastern and Southern European competing narratives contestedlegacies.project.uj.edu.pl
Bank Komórek bk.wbbib.uj.edu.pl
Gums and Brains gumsandbrains.project.uj.edu.pl
Light light.project.uj.edu.pl
Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców zbrimb.izibb.wb.uj.edu.pl
Rok Mikołaja Kopernika kopernik550.uj.edu.pl  Deklaracja
Aptamery w diagnostyce nowotworów aptacancer.project.uj.edu.pl
Cytrulinacja w paradontozie padlock.project.uj.edu.pl
Małopolskie Centrum Biotechnologii mcb.uj.edu.pl
Zakład Ukrainistyki ukrainistyka.ifw.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Projekt inwentaryzacji zabytków sakralnych Podola inwentaryzacja-podola.project.uj.edu.pl
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa glor.geo.uj.edu.pl
Legal Heritage Lab lhlab.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
ChemBioMedLab chembiomedlab.chemia.uj.edu.pl
RONSUS - prawa przyrody i zrównoważony rozwój ronsus.uj.edu.pl
Immunoregulacja podczas infekcji i po szczepieniu stopertussis.project.uj.edu.pl
Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (2004-2020) spanish.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Critical Heritage Studies Hub crihestu.id.uj.edu.pl  Deklaracja
Behaviour in Crisis Lab becrilab.id.uj.edu.pl  Deklaracja
Kierunek Neurobiologia neurobiologia.wb.uj.edu.pl  Deklaracja
Positivehealth positivehealth.project.uj.edu.pl
Aleksandra Wagner Lab aleksandrawagner.project.uj.edu.pl
EPIP 2023 Conference epip2023.confer.uj.edu.pl
PVCare pvcare.project.uj.edu.pl
European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections dihelib.id.uj.edu.pl
Zjazd Katedr Kryminalistyki i Międzynarodowe Sympozjum PTK 2023 zjazdkryminalistyki2023.confer.uj.edu.pl
UJ-CUA Programs in American Law american.law.uj.edu.pl
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych ckbi.uj.edu.pl
Polish Evolutionary Conference 2023 pec2023.confer.uj.edu.pl
Computational Neuroscience Academy 2023 cna2023.ift.uj.edu.pl
Earth System Science Core Facility earsys.id.uj.edu.pl
Projekty edukacyjne z PMP pmp.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Zdolność administracyjna Państwa Członkowskiego i Kandydata do UE zdolnosc-adm.confer.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Astronomia rd-astronomia.nauka.uj.edu.pl
Nonsmooth Problems with Applications in Mechanics 23-nonsmooth.confer.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Systemów Pomiarowo-Kontrolnych syspk.fais.uj.edu.pl
Bezpieczeństwo na Uniwersytecie Jagiellońskim emergency.uj.edu.pl  Deklaracja
SIG sig.fais.uj.edu.pl
origins8 origins8.confer.uj.edu.pl
Digital Technocracy digitaltechnocracy.uj.edu.pl
Klub Honorowych Dawców Krwi przy IGiGP UJ hdk.geo.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki zboib.wbbib.uj.edu.pl
Pracownia studiów nad dziedzictwem chrześcijańskim w literaturze christianitasinlitteris.filg.uj.edu.pl
Centrum Dostępności cd.uj.edu.pl  Deklaracja
Dotknij Kultury dotknijkultury.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie rd-nob.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
The 9th Conference of the Polish Society on Relativity potor2023.confer.uj.edu.pl
Campus Living Lab Useful Research HUB calila.id.uj.edu.pl
ANGOLA ACTIVISM GENDER QUEER (AAGQ) aagq.project.uj.edu.pl
Zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński misja.uj.edu.pl  Deklaracja
Zaufać Szczepieniom zaufacszczepieniom.project.uj.edu.pl
Homolaboransgroup homolaboransgroup.project.uj.edu.pl
Mathematical Cognition and Learning Lab matcoglab.id.uj.edu.pl
International Conference The Heritage of Crisis. A Crisis of Heritage? crisis.confer.uj.edu.pl
PentACTors pentactors.project.uj.edu.pl
Letnia Szkoła Przekładoznawstwa szkola-przekladoznawstwa.polonistyka.uj.edu.pl
Central European Mathematical Research Lab cenmatre.id.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Badań Systemów Człowiek-Środowisko cbscs.wgig.uj.edu.pl
Digital Humanities Lab dhlab.id.uj.edu.pl
Centre for Advanced Sustainability Studies cass.id.uj.edu.pl
Crowdsourcing naukowy crowdsourcing.project.uj.edu.pl
ZaBaWa zabawa.confer.uj.edu.pl
Kolegium Rektorsko-Dziekańskie krd.uj.edu.pl
Zakład Filologii Włoskiej italianistyka.ifr.filg.uj.edu.pl
V4 Summer School on Smart Analytical Science - V4SSSAS v4sssas.project.uj.edu.pl
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej turystyka.wgig.uj.edu.pl
EUKongres2023 eukongres2023.confer.uj.edu.pl
Mark Kac Center for Complex Systems Research markkac.id.uj.edu.pl
Centrum Analizy Danych CANDY candy.uj.edu.pl  Deklaracja
Stress Tolerance in Finger Millet fmilletstresstolerance.project.uj.edu.pl
Lifelong Learning Lab lll-lab.uj.edu.pl  Deklaracja
Mare Nostrum Lab mare.id.uj.edu.pl
modern sanskrit modernsanskrit.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Immunologii Ewolucyjnej zie.izibb.wb.uj.edu.pl  Deklaracja
PhD student association society.science.phd.uj.edu.pl
Recherches Archéologique Nouvelle Série recherches.archeo.uj.edu.pl
Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism molphyssymp.confer.uj.edu.pl
Ekonomia polityczna lasu younglabsforests.project.uj.edu.pl
Man-Mind-Environment Hub mme.id.uj.edu.pl  Deklaracja
Zespół Genetyki Ewolucyjnej evolgen.eko.uj.edu.pl
Omics and Structural Research Core Facility omistru.id.uj.edu.pl
(Nie)przypadkowi turyści nieprzypadkowiturysci.project.uj.edu.pl
Skoworoda skoworoda.project.uj.edu.pl
Grupa Spektroskopii Chiralooptycznej chiropt.chemia.uj.edu.pl
Center for Quantitative Political Science quantpol.id.uj.edu.pl
Contributions in New World Archaeology cnwa.journal.uj.edu.pl
Visegrad+Grants cyanometa.project.uj.edu.pl
Artificial Intelligence Computing Core Facility artincom.id.uj.edu.pl
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy oknmb.geo.uj.edu.pl
Zielona Transformacja green-transition.project.uj.edu.pl
Doskonałość Dydaktyczna Uczelni ddu.uj.edu.pl  Deklaracja
Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej zfkib.chemia.uj.edu.pl
Polskie Towarzystwo Biologii Komórki ptbk.edu.pl
Konferencja z okazji 50-lecia Zakładu Filologii Włoskiej convegnoital2023.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Kryminalistyki UJ kn.kryminalistyka.wpia.uj.edu.pl
Wydziałowa Biblioteka Prawnicza biblioteka.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Manggha i manga: różne oblicza Japonii manggha-and-manga.confer.uj.edu.pl  Deklaracja
E-learning elearning.uj.edu.pl  Deklaracja
Uniwersytecki Klub Sportowy uks.uj.edu.pl
The International Society of Forensic Radiology and Imaging - annual meeting 2024 isfri2024.confer.uj.edu.pl
Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki ztmsin.ift.uj.edu.pl  Deklaracja
Future Law Lab fll.id.uj.edu.pl
Photomagnet photomagnet.chemia.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Stosunki międzynarodowe rd-sm.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Wydawnicza pracownia-wydawnicza.geo.uj.edu.pl
howdowelove howdowelove.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Laboratorium Komercyjnych Badań Mikrobiologicznych labmikro.wl.cm.uj.edu.pl
Dostępność budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego budynki.przelamuj.uj.edu.pl  Deklaracja
Strona projektu polsko-ukraińskiego justice-uapl.project.uj.edu.pl
CTTC9 cttc9.confer.uj.edu.pl
Katedra Mikrobiologii UJ CM mikrobiologia.wl.cm.uj.edu.pl
Bilingualism Matters Kraków bmkrakow.uj.edu.pl
ecmm2024 ecmm2024.confer.uj.edu.pl
Chemistry towards Biology 11 ctb11.confer.uj.edu.pl
wirtualnezabezpieczenia virtualcollaterals.project.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Etnologia i antropologia kulturowa rd-etnologia.nauka.uj.edu.pl
Pracownia Geografii Fizycznej zgf.geo.uj.edu.pl
Future Democracy Lab fudelab.id.uj.edu.pl
19th Slavic Cognitive Linguistics Conference sclc2024.confer.uj.edu.pl
CLRF at the Department of Roman Law JU clrf.wpia.uj.edu.pl
Netnografia w mediach społecznościowych netnografia.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Migranci we współczesnym świecie: sprawiedliwość, solidarność, inkluzja migracje-socjologia.confer.uj.edu.pl
Nasi Mistrzowie i Pionierzy jako dziedzictwo niematerialne i materialne dziedzictwo.confer.uj.edu.pl
Asian and African Languages in Translation and Interpretation aalti2024.confer.uj.edu.pl
networkUJ oferta-sieci.uj.edu.pl  Deklaracja
Góry - Polityka - Pamięć gory-polityka-pamiec.id.uj.edu.pl
East European Studies: Languages and Discourses east.uj.edu.pl
Materials Research Hub matreshub.id.uj.edu.pl
Mobilizacja komórek ze szpiku kostnego do krwi newmobil.project.uj.edu.pl
Key to the future key.zintegruj.uj.edu.pl  Deklaracja
Teaching Engagement Development (TED) ted.zintegruj.uj.edu.pl  Deklaracja
eam9 eam9.confer.uj.edu.pl
Pracownia Gleboznawstwa i Geografii Gleb gleby.geo.uj.edu.pl
Prof. dr hab. med. dr h.c. Tomasz Grodzicki - kandydat na Rektora UJ tomasz-grodzicki.uj.edu.pl
Piotr Jedynak piotr-jedynak.uj.edu.pl
Prof. Dorota Malec - kandydatka na Rektora UJ dorota-malec.uj.edu.pl
Krakowskie Forum Biomedyczne krakowskieforumbiomed.confer.uj.edu.pl  Deklaracja
CLEMENTEA clementea.project.uj.edu.pl
CHLAMYDOPLAST-SIGNALLING chlamydoplast-signalling.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Geomorfologii geom.geo.uj.edu.pl
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego kpgp.wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zjazd-absolwentow.uj.edu.pl  Deklaracja
Quantum Optics XI 1 - 5 September 2025, Kraków, Poland quantumoptics11.confer.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Hydrologii IGiGP UJ hydro.geo.uj.edu.pl  Deklaracja
Laudacje Studenckie laudacje.samorzad.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Studentów Biochemii "Nzyme" nzyme.wbbib.uj.edu.pl
Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim fnis.uj.edu.pl
Współczesne prawo spadkowe prawospadkowe.wpia.uj.edu.pl
Etyka innowacyjnych terapii etykainnowacyjnychterapii.project.uj.edu.pl  Deklaracja
Konferencja Healthy Minds healthyminds.confer.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Polonistyka rd-polonistyka.nauka.uj.edu.pl  Deklaracja
Festiwal imienia Jana Błońskiego festiwalblonskiego.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
RCE rce.chemia.uj.edu.pl
RKIP and YY1 Symposium 2025 in Krakow yy1rkip2025.confer.uj.edu.pl
Center for Theranostics centhe.id.uj.edu.pl
DeafCinema deafcinema.project.uj.edu.pl

Liczba aktywnych wirtualnych hostów: 850 (wszystkich vhostów w Portalu: 860)