Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista witryn w Portalu

Liczba wirtualnych hostów: 712


Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl  Deklaracja
Portal Uniwersytecki portal.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Filologiczny filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Polonistyki polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fais.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Matematyki i Informatyki matinf.uj.edu.pl
Wydział Biologii wb.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej wzks.uj.edu.pl  Deklaracja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych wsmip.uj.edu.pl  Deklaracja
Sekcja Telekomunikacyjna st.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Spraw Osobowych cso.uj.edu.pl  Deklaracja
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne mish.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Kół Naukowych rkn.uj.edu.pl
Instytut Matematyki im.uj.edu.pl
Dział Usług Informatycznych dui.uj.edu.pl  Deklaracja
Biblioteka Nauk Przyrodniczych www.bnp.uj.edu.pl
Instytut Studiów Informacyjnych isi.uj.edu.pl  Deklaracja
Uniwersytecki System Obsługi Studiów usos.uj.edu.pl
Instytut Sztuk Audiowizualnych film.uj.edu.pl  Deklaracja
Inspektorat BHP ibhp.uj.edu.pl  Deklaracja
Biuro Kwestora kwestura.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Multimedialna i Komputerowa pmik.wzks.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania econ.uj.edu.pl
Towarzystwo Doktorantów doktoranci.uj.edu.pl  Deklaracja
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu swfis.uj.edu.pl
Domy gościnne www.dg.uj.edu.pl
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej biblioteka.wzks.uj.edu.pl
Dział Świadczeń Socjalnych ds.uj.edu.pl  Deklaracja
Biuletyn Informacji Publicznej bip.uj.edu.pl
Studium Pedagogiczne www.sp.uj.edu.pl
Centrum Promocji i Komunikacji promocja.uj.edu.pl  Deklaracja
Związek Nauczycielstwa Polskiego znp.uj.edu.pl  Deklaracja
Szkoła Języka i Kultury Polskiej IGP plschool.uj.edu.pl  Deklaracja
Archiwum www.archiwum.uj.edu.pl
Rekrutacja na studia i do Szkół Doktorskich rekrutacja.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym - witryna archiwalna www.cbsw.uj.edu.pl
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych iaisp.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Romańskiej ifr.filg.uj.edu.pl
Centrum Transferu Technologii CITTRU cittru.uj.edu.pl
Jakość kształcenia jakosc.uj.edu.pl  Deklaracja
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych don.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ifw.filg.uj.edu.pl
Instytut Filologii Klasycznej ifk.filg.uj.edu.pl
Instytut Psychologii Stosowanej ips.uj.edu.pl  Deklaracja
Centre for European Studies/Institute of European Studies ces.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Spraw Publicznych isp.uj.edu.pl  Deklaracja
Naukowe Koło Chemików nkch.chemia.uj.edu.pl
Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia bmz2.wbbib.uj.edu.pl
Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia bmz.wbbib.uj.edu.pl
Transformation in Central and Eastern Europe www.transformation.confer.uj.edu.pl
Biuro Karier biurokarier.uj.edu.pl  Deklaracja
Biuro Sportu www.bs.uj.edu.pl
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny bit.wl.uj.edu.pl
Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej zpgk.fais.uj.edu.pl  Deklaracja
Program Infrastrultura i Środowisko, POIiŚ www.mid.uj.edu.pl
Zakład Biologii Komórki zbk.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Dydaktyki Medycznej www.zdm.wl.uj.edu.pl
Zakład Mikrobiologii micro.wbbib.uj.edu.pl
Zakład Biofizyki Komórki helios.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Immunologii chemeryna.wbbib.uj.edu.pl
Społeczeństwo - Technologie - Środowisko set.uj.edu.pl
Festiwal Religii Świata Hierofanie hierofanie.religioznawstwo.uj.edu.pl
Konferencja "Twórca – dzieło – badacz" www.tdb.confer.uj.edu.pl
Instytut Rosji i Europy Wschodniej rosjoznawstwo.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Nauk Politycznych www.knp.inp.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
Jakość nauczania na WPiA www.jakosc.law.uj.edu.pl
English for Chemistry efch.jcj.uj.edu.pl
Alma Mater almamater.uj.edu.pl
Kształcenie podyplomowe podyplomowe.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Krytyki Współczesnej www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
Koło Naukowe Historii Doktryn www.knhd.law.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Mygen" mygen.wbbib.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Fizycznej zbf.wbbib.uj.edu.pl
Biblioteka na Wydziale Polonistyki www.biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Teatru i Dramatu www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Studiów Europejskich europeistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ www.knjs.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych inp.uj.edu.pl
Niezależne Zrzeszenie Studentów nzs.uj.edu.pl
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej igp.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Komparatystyki Literackiej www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Nauk Geologicznych www.ing.uj.edu.pl  Deklaracja
Taiwan Studies Centre taiwan.orient.uj.edu.pl
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ www.aksodk.ihs.uj.edu.pl
Koło Naukowe Meritum meritum.isp.uj.edu.pl
Instytut Filologii Angielskiej ifa.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Konferencja "Nowe strategie na nowy wiek" www.konferencja.inp.uj.edu.pl
Kognitywistyka www.kognitywistyka.uj.edu.pl
Instytut Orientalistyki io.filg.uj.edu.pl
Instytut Filologii Germańskiej ifg.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Filologii Słowiańskiej ifs.filg.uj.edu.pl
Futuronauta futuronauta.cittru.uj.edu.pl
Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet nauka2.0.cittru.uj.edu.pl
Katedra Teorii Komunikacji www.komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
Naukowe Koło Fizyków www.nkf.if.uj.edu.pl
Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces www.igu-innovation.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Performatyków www.knp.rkn.uj.edu.pl
W Stronę Zmian www.wsz.confer.uj.edu.pl
Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa przeglad.uj.edu.pl
Katedra Historii Języka i Dialektologii www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl
Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki UJ www.wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl
Peregrinus Cracoviensis pc.geo.uj.edu.pl
I Pracownia Fizyczna www.1pf.if.uj.edu.pl  Deklaracja
IBRO Summer School ibrosummerschool.uj.edu.pl
Zespół ds. Kontroli Zarządczej zkz.uj.edu.pl
Dalekowschodnie Koło Naukowe dkn.orient.uj.edu.pl
Centrum Badań Holokaustu holocaust.uj.edu.pl
The International Conference on Human Rights Education hre2012.uj.edu.pl
Projektor Jagielloński projektor.uj.edu.pl
Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania - witryna archiwalna kesjz.econ.uj.edu.pl
Department of Cognitive Neuroscience and Neuroergonomics neuroscience.ips.uj.edu.pl  Deklaracja
Pomiar Edukacyjny pomiar-edukacyjny.uj.edu.pl
Dzień Otwarty dzien-otwarty.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Immunologii WBBiB immunologia.wbbib.uj.edu.pl
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza www.pogranicze.polonistyka.uj.edu.pl
Lingvaria www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl
Abstract Project abstract.jcj.uj.edu.pl
Paphos Agora Project paphos-agora.archeo.uj.edu.pl
Bez Porównania www.bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl
Dom Studencki D www.akademikd.cm.uj.edu.pl
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku utw.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Przedsiębiorczości turystyka.uj.edu.pl
Instytut Muzykologii muzykologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Inhibitory Control of Brain Plasticity www.gaba.confer.uj.edu.pl
Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji www.rosja2012.confer.uj.edu.pl
Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne (Szkoła Pisarzy) www.sla.polonistyka.uj.edu.pl
Kongres Dydaktyki Polonistycznej www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Filozoficzny phils.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego if.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe (W)Koło Rosji www.wkolorosji.rkn.uj.edu.pl
Polish Evolutionary Conference www.pec2013.confer.uj.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej media.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego kjo.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii www.pa-ipzbk.wl.uj.edu.pl
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji www.samorzad.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Niemcoznawstwa www.knn.wsmip.uj.edu.pl
Koło Naukowe Strateg knstrateg.econ.uj.edu.pl
R. Esposito na UJ www.esposito.wsmip.uj.edu.pl
Zarządzanie mediami, teoria i praktyka www.zarzadzaniemediami.confer.uj.edu.pl
8th International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe www.rle.confer.uj.edu.pl
Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ odyseusz.uj.edu.pl
Studia Matematyczno-Przyrodnicze smp.uj.edu.pl  Deklaracja
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund www.sylff.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji cespia.uj.edu.pl
Instytut Judaistyki judaistyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Applied Memory Research Laboratory www.memorylab.phils.uj.edu.pl
Department of Solid State Physics www.zfcs.if.uj.edu.pl
Studenckie Koło Informatyki Stosowanej skis.if.uj.edu.pl
Wydział Historyczny historyczny.uj.edu.pl  Deklaracja
Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego www.doktoranci.historyczny.uj.edu.pl
Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo exnihilo.religioznawstwo.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu www.khlor.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki www.klks.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Współczesnego Języka Polskiego www.kwjp.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej www.kpen.polonistyka.uj.edu.pl
TransAtlantic Studies transatlantic.uj.edu.pl  Deklaracja
Ogród Botaniczny ogrod.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Studiów Litewskich www.csl.wsmip.uj.edu.pl
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii biblioteka.muzykologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich ukrainoznawstwo.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Technologii Gier www.ztg.fais.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO kns.unesco.uj.edu.pl
Instytut Historii historia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki www.knsij.judaistyka.uj.edu.pl
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych www.edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl
Centrum Badań nad Historią Idei cbnhi.philo.uj.edu.pl
Klub Żeglarski Pracowników klub-zeglarski.uj.edu.pl
Dział Zaopatrzenia dz.uj.edu.pl
Instytut Archeologii archeo.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego www.knbn.inp.uj.edu.pl
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius maius.uj.edu.pl
Dziewczyny do ścisłych! dziewczynydoscislych.uj.edu.pl  Deklaracja
Konkurs na esej poświęcony stosunkom międzynarodowym www.esej.wsmip.uj.edu.pl
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS synchrotron.uj.edu.pl
Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych www.zows.cm.uj.edu.pl
Instytut Historii Sztuki ihs.uj.edu.pl
Wydział Chemii chemia.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Socjologii socjologia.uj.edu.pl
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych www.izibb.binoz.uj.edu.pl
Zakład Technologii Informatycznych www.doit.fais.uj.edu.pl
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej etnologia.uj.edu.pl
Foton www.foton.if.uj.edu.pl
Neutrino www.neutrino.if.uj.edu.pl
Dział Inwentaryzacji Ciągłej inwentaryzacja.uj.edu.pl
Modus. Prace z historii sztuki modus.ihs.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych www.metabol.wl.uj.edu.pl
Studia Podyplomowe Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce www.wolks.polonistyka.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Językowe jcj.uj.edu.pl
Projekt ATOMIN atomin.uj.edu.pl
Koło Neuronaukowców NEURONUS neuronus.iz.uj.edu.pl
Koło Studentów Biofizyki "Nobel" nobel.wbbib.uj.edu.pl
Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości www.isko2014.confer.uj.edu.pl
Etyka - kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim etyka.uj.edu.pl
Koło Naukowe Ti Estin Aletheia www.tea.law.uj.edu.pl
Instytut Botaniki www.ib.uj.edu.pl
Katedra Psychoterapii www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl
Podyplomowe Studia Edytorskie www.pse.polonistyka.uj.edu.pl
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką cbip.uj.edu.pl
Sympozjum Religioznawcze www.religions.confer.uj.edu.pl
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika mikolaj.kopernik.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Analitycznej zba.wbbib.uj.edu.pl
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pkzp.adm.uj.edu.pl
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu orient.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Przekładoznawstwa przeklad.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
School of International Studies sis.uj.edu.pl
Podyplomowe Studium Retoryki www.retoryka.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego zpmp.law.uj.edu.pl  Deklaracja
Biologia biologia.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Biotechnologii Roślin zbtr.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa www.koordynacja.confer.uj.edu.pl
Instytut Studiów Regionalnych www.isr.wsmip.uj.edu.pl
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej ii.uj.edu.pl
Katedra Neurologii www.neurologia.wl.uj.edu.pl
Pracownia Neuropatologii Doświadczalnej www.zn.binoz.uj.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji wpia.uj.edu.pl  Deklaracja
International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry www.iccpb2015.confer.uj.edu.pl
Tydzień Jakości Kształcenia tjk.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Kultury kultura.uj.edu.pl  Deklaracja
Energy and society www.energyandsociety.confer.uj.edu.pl
XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne - Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku www.bromatologia2014.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Komparatystów www.knk.rkn.uj.edu.pl
Stowarzyszenie Absolwentów stowarzyszenie-absolwentow.uj.edu.pl
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa www.tbsp.wpia.uj.edu.pl
Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych www.zjazd2014.law.uj.edu.pl
Samorząd Studentów WPiA www.samorzad.law.uj.edu.pl
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych ceapp.uj.edu.pl
Pracownia Literatury Renesansu www.renesans.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski www.pmp.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Biochemii Lekarskiej www.biochemia.wl.cm.uj.edu.pl
Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World www.jisc.confer.uj.edu.pl
Transfam www.transfam.socjologia.uj.edu.pl
Instytut Konfucjusza www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl  Deklaracja
Równość płci a jakość życia www.geq.socjologia.uj.edu.pl
Biblioteka Jagiellońska bj.uj.edu.pl
Mózg – Umysł – Religia www.mur.confer.uj.edu.pl
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów www.centrumars.wpia.uj.edu.pl
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki jezykoznawstwo.filg.uj.edu.pl
Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych www.oit.cm.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Muzykologii www.kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl
International Relations and Area Studies www.iras.uj.edu.pl
Projekt naukowy "Trade Routes of the Near East" www.trone.archeo.uj.edu.pl
Biblioteka Medyczna www.bm.cm.uj.edu.pl
Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego www.podatki.confer.uj.edu.pl
Małopolskie Centrum Biotechnologii mcb.uj.edu.pl
Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania innowatorzy.isp.uj.edu.pl
Astronomia w Krakowie wczoraj – dziś – jutro www.astronomiawkrakowie.fais.uj.edu.pl
Zakład Promieniowania Synchrotronowego www.zps.if.uj.edu.pl
II Sympozjum „Flow Analysis and Capillary Electrophoresis” www.face.confer.uj.edu.pl
Konferencja Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych horyzontynauki.uj.edu.pl
Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej molecol.eko.uj.edu.pl
Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał www.qmbt.if.uj.edu.pl
Serwis kompetencji międzykulturowych www.ic.europeistyka.uj.edu.pl
Moje dziedzictwo mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl  Deklaracja
Koło Naukowe Kryminologii TBSP kolo.kryminologii.wpia.uj.edu.pl
Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch. kksw.ifw.filg.uj.edu.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej dwm.uj.edu.pl
Zakład Antropologii Historycznej antropologia.historia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Historyków Studentów knhs.hist.uj.edu.pl
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji psc.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Iranistyki iranistyka.io.filg.uj.edu.pl
Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa portugalistyka.filg.uj.edu.pl
Wszystko... jest liczbą www.wjl.maius.uj.edu.pl
Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata www.naukawsztuce.fais.uj.edu.pl
International PhD studies in medical sciences Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine www.phdmedical.wl.uj.edu.pl
Lider - Nowa generacja magnetometrów optycznych www.lider.fais.uj.edu.pl
Zakład Higieny i Dietetyki www.zhid.wl.cm.uj.edu.pl
Katedra Socjologii Prawa www.ksp.wpia.uj.edu.pl
eduroam eduroam.uj.edu.pl
Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej indologia.io.filg.uj.edu.pl
Katedra Radiologii www.radiologia.wl.cm.uj.edu.pl
Littera/Historica. Pismo historycznoliterackie przy Wydziale Polonistyki www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl
Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska" maska.psc.uj.edu.pl
The Polish Journal of the Arts and Culture www.pjac.uj.edu.pl
Contemporary Education Leadership cel.journal.uj.edu.pl
Menhir - Czasopismo Archeologiczne www.menhir.archeo.uj.edu.pl
Centrum Językowe www.cj.cm.uj.edu.pl
Zakład Ratownictwa Medycznego www.rm.wnz.cm.uj.edu.pl
Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii biurokarier.chemia.uj.edu.pl
EduMetric 2014 www.edumetric.confer.uj.edu.pl
Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej www.epi.wl.cm.uj.edu.pl
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl
Centrum Studiów Humanistycznych cash.polonistyka.uj.edu.pl
Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych www.zchts.chemia.uj.edu.pl
Studia drugiego stopnia studia.eko.uj.edu.pl
Ars Docendi arsdocendi.uj.edu.pl  Deklaracja
Stem Cell Team stemcell.wbbib.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Ogólnej zbo.wbbib.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych jcsm.uj.edu.pl
Grupa badawcza Fantastyka i Mit, Uniwersytet Jagielloński fim.psc.uj.edu.pl
Katedra Teorii Literatury www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra i Klinika Urologii www.urologia.wl.cm.uj.edu.pl
Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej www.oldm.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku www.khlp.polonistyka.uj.edu.pl
Studenckie Biuro Tłumaczeń Samorządu Studentów sbt.samorzad.uj.edu.pl
Rozwój myśli geograficznej w Polsce www.rmg.maius.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Medycznego knpm.uj.edu.pl
International Conference of Cell Biology www.cell.confer.uj.edu.pl
III Kongres Politologii www.kongres.wsmip.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP www.knpmp.wpia.uj.edu.pl
Bliżej Nauki - cykl wykładów popularnonaukowych blizejnauki.fais.uj.edu.pl
Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business www.china-cee.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP www.knpp.tbsp.wpia.uj.edu.pl
Pracownia Psychologii Dziecka www.ppd.phils.uj.edu.pl
Koło Matematyczno-Przyrodnicze Studentów UJ www.smp.if.uj.edu.pl
International Research Universities Network na Uniwersytecie Jagiellońskim irun.uj.edu.pl
Koło Naukowe Nanotechnologów www.nano.if.uj.edu.pl
Oblicza Kariery UJ CM www.obliczakariery.cm.uj.edu.pl
Koło Naukowe Bioinformatyki BIT bit.ii.uj.edu.pl
Katalog Judaików www.judaiki.judaistyka.uj.edu.pl
Instytut Filozofii filozofia.uj.edu.pl
Studia Polsko - Ukraińskie spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
Zakład Biofizyki Molekularnej zbfm.wbbib.uj.edu.pl
Grupa Bioenergetyki Molekularnej bm.wbbib.uj.edu.pl
II Pracownia Fizyczna www.2pf.if.uj.edu.pl
Marian Smoluchowski Symposium www.smoluchowski.if.uj.edu.pl
Na podbUJ rynku! napodbuj.projekt.uj.edu.pl
Jagiellonian University en.uj.edu.pl
Koło Naukowe Managerów Sportu www.knms.wzks.uj.edu.pl
Nauka nauka.uj.edu.pl
NSZZ Solidarność nszz-solidarnosc.uj.edu.pl
Ягеллонский университет ru.uj.edu.pl
雅盖隆大学 cn.uj.edu.pl
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa www.common.law.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych jcba.uj.edu.pl
Chór Akademicki chor.uj.edu.pl
Wydział Farmaceutyczny www.farmacja.cm.uj.edu.pl
Dni Indyjskie dni-indyjskie.filg.uj.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii www.gastroenterologia.wl.cm.uj.edu.pl
Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego www.cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl
Zakład Japonistyki i Sinologii japonistyka.io.filg.uj.edu.pl
Zakład Filozofii i Bioetyki www.bioetyka.wnz.cm.uj.edu.pl
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin www.cerib.binoz.uj.edu.pl
Studies in Ancient Art and Civilization www.saac.archeo.uj.edu.pl
Zakład Dydaktyki Chemii zdch.uj.edu.pl
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału FAIS samorzad.fais.uj.edu.pl
Sympozjum Zakładów Licznych Instytutu Fizyki www.szlif.if.uj.edu.pl
Akademickie Centrum Kreatywności WFAIS www.ack.fais.uj.edu.pl
Olimpiada Fizyczna www.olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl
Akademia Fizyki www.akademiafizyki.if.uj.edu.pl
Mnich ubiera się u Prady? www.buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl
Yoga darśana, yoga sadhana: traditions, transmissions, transformations www.ydys.confer.uj.edu.pl
Konsorcjum Cell-Mol-Tech cellmoltech.uj.edu.pl
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii www.anestezjologia.wl.cm.uj.edu.pl
Evidence-Based Anatomy www.eba.cm.uj.edu.pl
Warsztat Archeologa, czyli (nie) dotykać eksponatów www.warsztat.archeo.uj.edu.pl
Instytut Informatyki Analitycznej www.tcs.uj.edu.pl
Katedra Fizjologii www.fizjologia.wl.cm.uj.edu.pl
Naukowe Czwartki - Cykl warsztatów i wykładów popularnonaukowych naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl
Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych www.doktryny.wpia.uj.edu.pl
System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń sirsz.uj.edu.pl
Katedra Arabistyki arabistyka.io.filg.uj.edu.pl
Katedra Biochemii Klinicznej www.kbk.wl.cm.uj.edu.pl
Pomoc informatyczna pomocit.uj.edu.pl  Deklaracja
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów cawp.uj.edu.pl  Deklaracja
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości aip.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego zbn.inp.uj.edu.pl  Deklaracja
Department of Molecular and Interfacial Biophysics www.biophysics.fais.uj.edu.pl
FUNMAT funmat.confer.uj.edu.pl
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej www.kppips.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki www.knsk.rkn.uj.edu.pl
Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej www.bhp.cm.uj.edu.pl
Z archeologią na Ty www.na-ty.archeo.uj.edu.pl
Ośrodek Neurobiologii neurobiology.mcb.uj.edu.pl
ATRIP 2016 www.atrip2016.confer.uj.edu.pl
HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team www.heart.cm.uj.edu.pl
#mediUJ! - Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny www.mediuj.wpia.uj.edu.pl
Biblioteka Wydziału Filologicznego biblioteka.filg.uj.edu.pl
Szwed Lab www.szwedlab.psychologia.uj.edu.pl
Safe Student safe-student.uj.edu.pl
Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych www.zakazna.wl.cm.uj.edu.pl
Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych www.kghichz.wl.cm.uj.edu.pl
Delta and Sinai 2 www.deltaandsinai2.confer.uj.edu.pl
Dział Infrastruktury Sieciowej dis.uj.edu.pl
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego kpup.law.uj.edu.pl
The XXVII European Society for Rural Sociology Congress www.esrs2017.confer.uj.edu.pl
Konferencja Paliatywna 2021 paliatywna.uj.edu.pl
Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich pibe.io.filg.uj.edu.pl
Czy/tam/czy/tu www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl
Organizacja konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencje-adm.uj.edu.pl
Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl
FAIR fair.uj.edu.pl
DAdN dadn.uj.edu.pl  Deklaracja
Przekładoznawstwo przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl
Poliarchia www.poliarchia.wsmip.uj.edu.pl
V Konferencja Młodych Chemików Sądowych www.chemiasadowa.confer.uj.edu.pl
Crossing Boundaries. Transforming Experiences in Indian Literature and Art International Seminar www.kavya-seminar.confer.uj.edu.pl
BAIR bair.uj.edu.pl
StartUJ - program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ startuj.uj.edu.pl
The Brain and Spine Lab www.tbsl.cm.uj.edu.pl
Erasmus dla pracowników erasmus.dwm.uj.edu.pl
Sekcja ds. konferencji konferencje.uj.edu.pl
Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego www.private.law.uj.edu.pl
Zakład Języka Polskiego jako Obcego jpjo.polonistyka.uj.edu.pl
Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych znmm.chemia.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Staropolskiej www.khls.polonistyka.uj.edu.pl
4D Nucleome: The Cell Nucleus in Space and Time www.4dnucleome.confer.uj.edu.pl
Pracownia Kultury Litwy www.pkl.polonistyka.uj.edu.pl
Małopolskie Forum Bibliotek mfb.confer.uj.edu.pl
Regulaminy na Wydziale Lekarskim www.regulamin.wl.uj.edu.pl
XXV Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim konkurs.uj.edu.pl
Rok Mariana Smoluchowskiego - 2017 smoluchowski.uj.edu.pl
Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych www.pmse.polonistyka.uj.edu.pl
Jean Monnet Chair www.jmc.inp.uj.edu.pl
Konferencja "Ból i Cierpienie" www.cierpienie.confer.uj.edu.pl
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów www.zinm.if.uj.edu.pl
The Guild of European Research-Intensive Universities the-guild.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji jcrk.uj.edu.pl
Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego www.stazebiogeo.uj.edu.pl
Grupa Nanowarstw Makromolekuł Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów www.polyfilms.if.uj.edu.pl
PCAM Workshop in Cracow 2017 www.pcamworkshop2017.confer.uj.edu.pl
Crowdsourcing www.crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl
Instytut Fizyki Teoretycznej ift.uj.edu.pl
Instytut Pedagogiki pedagogika.uj.edu.pl
Żydowski samorząd ziemski w Koronie www.ziemstwa.judaistyka.uj.edu.pl
Ośrodek Badań nad Awangardą www.obaw.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Geografii i Geologii wgig.uj.edu.pl
KN Klub Debat Parlamentarnych www.klubdebat.wpia.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Gorącej Materii www.zefir.if.uj.edu.pl
Studies in Central and Eastern Europe: histories cultures and societies www.ceestudies.historyczny.uj.edu.pl
Zakład Biotechnologii Medycznej zbm.wbbib.uj.edu.pl
Bezpieczni UJ bezpieczni.uj.edu.pl
IJCM archiwum z lat 2002 - 2012 www.ijcm-archiwum.econ.uj.edu.pl
Mniej biurokracji w Uniwersytecie Jagiellońskim mniejbiurokracji.uj.edu.pl
Konferencja Naukowa 90 lat PTM wczoraj - dziś - jutro www.ptm2017.confer.uj.edu.pl
Camera Jagellonica camerajagellonica.uj.edu.pl
Instytut Psychologii psychologia.uj.edu.pl
Katedra Historii Prawa Polskiego www.khpp.wpia.uj.edu.pl
Jesień Naukowa w UCMW - "Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku - wspólny problem ludzi i zwierząt www.ucmw.confer.uj.edu.pl
Studencka Poradnia Prawna www.poradnia.law.uj.edu.pl
Dział Inwestycji Budowlanych dib.uj.edu.pl
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego (kadencja 2020 - 2024) senat.uj.edu.pl  Deklaracja
Góra Zyndrama w Maszkowicach www.gora-zyndrama.archeo.uj.edu.pl
Trendy, rozwój, szkolenie, przyszłość narciarstwa w krajach Europy Środkowo-Zachodniej ski-konferencja.uj.edu.pl
Katedra Medycyny Rodzinnej www.medycynarodzinna.wl.cm.uj.edu.pl
Roman Ingarden and His Times: An International Phenomenological Conference www.ingarden.confer.uj.edu.pl
Blog Biblioteki Jagiellońskiej blog.bj.uj.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych przetargi.uj.edu.pl  Deklaracja
Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów (kadencja 2016 - 2020) finanse.komisja.uj.edu.pl
SusDev www.susdev.confer.uj.edu.pl
International Visitors' Office international.iro.uj.edu.pl
Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej www.tspwi.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji kn.psc.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin zfibr.wbbib.uj.edu.pl
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl
Publish or Perish! Intensive course on research and publishing in bioethics www.publishorperish.confer.uj.edu.pl
Ars Docendi - rozwój kadry dydaktycznej UJ power.arsdocendi.uj.edu.pl
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich www.krup.edu.pl
Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej nauka.komisja.uj.edu.pl
Corpus Vitrearum Polska www.cvp.ihs.uj.edu.pl
Platforma Edukacyjna OPB - Instytut Filozofii opb.filozofia.uj.edu.pl
Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata www.prawaczlowieka.confer.uj.edu.pl
MA in Euroculture euroculture.wsmip.uj.edu.pl
Utrecht Network utrecht-net.dwm.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja Remontowa remonty.komisja.uj.edu.pl
Konferencje INPiSM www.konferencje.inp.uj.edu.pl
Rada Wydziału Historycznego rw.historyczny.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Historii biblioteka.historia.uj.edu.pl
Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania kos.ii.uj.edu.pl
Welcome to the Jagiellonian University welcome.uj.edu.pl
Konferencja naukowa POKOS www.pokos.confer.uj.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych iod.uj.edu.pl  Deklaracja
SinFonIJA 11 www.sinfonija11.confer.uj.edu.pl
Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej www.zzfj.if.uj.edu.pl
Centre for International Studies and Development isad.uj.edu.pl
Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet​ www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl
Dni Gender w Fizyce www.dnigenderwfizyce.confer.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna statut.komisja.uj.edu.pl
Genesis - Cracow 2019 www.genesis2019.confer.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Medycznej www.zfm.if.uj.edu.pl
Zespół Elektrochemii www.elektro.chemia.uj.edu.pl
Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych www.prawoispoleczenstwo.confer.uj.edu.pl
Instytut Nauk o Środowisku eko.uj.edu.pl  Deklaracja
Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju rozwoj.komisja.uj.edu.pl
The Polish Journal of Aesthetics pjaesthetics.uj.edu.pl
VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych www.viitsbj.confer.uj.edu.pl
TRAnsitions Children and Kindergarten www.tracks.socjologia.uj.edu.pl
61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl
3rd Mid-term Conference of ESA RN 21 www.esarn21.confer.uj.edu.pl
Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku klr.ifw.filg.uj.edu.pl
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UJ azs.uj.edu.pl
Internal and External Challenges to the European Union www.euchal.europeistyka.uj.edu.pl
Rada Wydziału Filologicznego rw.filg.uj.edu.pl
Rada Wydziału Filozoficznego rw.phils.uj.edu.pl
Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej rw.fais.uj.edu.pl
Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja www.dobraedukacji.confer.uj.edu.pl
International Workshop on Functional Nanostructured Materials - "FuNaM-3" www.funam.confer.uj.edu.pl
Konferencja "Wokół humanistyki" www.wokol-humanistyki.confer.uj.edu.pl
Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych rw.wsmip.uj.edu.pl
Rada Wydziału Biologii rw.wb.uj.edu.pl
Rada Wydziału Prawa i Administracji rw.wpia.uj.edu.pl
Rada Wydziału Chemii rw.chemia.uj.edu.pl
Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej rw.wzks.uj.edu.pl
Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich www.oshkzk.historyczny.uj.edu.pl
Centrum Edukacji Przyrodniczej cep.uj.edu.pl
Sinologia sinology-institute-oriental-studies.filg.uj.edu.pl
The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies 2018 eajs2018.uj.edu.pl
Global and Development Studies glad.uj.edu.pl
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych okspo.wpia.uj.edu.pl
Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej (ZIKAS) www.zikas.chemia.uj.edu.pl
Sociological explorations of sexuality in Europe: bodies, practices, and resistance in troubled times www.esa-rn23-sexuality.confer.uj.edu.pl
Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture and Society in the Contemporary World www.phd.wsmip.uj.edu.pl
Stała Senacka Komisja ds. Nauczania nauczanie.komisja.uj.edu.pl
Prowadzenie studiów ksztalcenie.uj.edu.pl
Sprawy studentów i doktorantów studiuje.uj.edu.pl
Centrum Wsparcia Dydaktyki dydaktyka.uj.edu.pl  Deklaracja
Instytut Przedsiębiorczości przedsiebiorczosc.uj.edu.pl  Deklaracja
Katedra Historii Współczesnej www.khw.inp.uj.edu.pl
Nanoengineering of Functional Polymeric Materials Group nfpm.chemia.uj.edu.pl
ZintegrUJ zintegruj.uj.edu.pl
Epigenetics of periodontitis epiperio.wbbib.uj.edu.pl
Genocide Conference 2018 www.genocideconference2018.confer.uj.edu.pl
Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme phdp.uj.edu.pl
Kongres IAML 2019 iaml2019.confer.uj.edu.pl
In memoriam in-memoriam.uj.edu.pl
Psychologia Trzeciego Wieku ptw.psychologia.uj.edu.pl
Studenci zagraniczni internationalstudents.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Badawcze: Prawo - Język - Filozofia pjf.uj.edu.pl
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych chemkons.chemia.uj.edu.pl
Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej zpriw.psychologia.uj.edu.pl
Paradontoza - zagrożenia i perspektywy perio.confer.uj.edu.pl
Polska szermierka szablą jako nasze dziedzictwo narodowe szabla.maius.uj.edu.pl
Internationalisation Committee ic.uj.edu.pl
Badania w sektorze kultury badania.kultura.uj.edu.pl
Collegium Medicum www.cm.uj.edu.pl
Zespół Technologii Organicznej zto.chemia.uj.edu.pl
Europejskie miasta w procesie kształtowania europejskiego dziedzictwa kulturowego heritage.europeistyka.uj.edu.pl
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów ztmin.chemia.uj.edu.pl
Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919-2019 ioo.filg.uj.edu.pl
MA in International Relations: Europe from Visegrad Perspective v4.uj.edu.pl
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ptchkr.chemia.uj.edu.pl
Katedra Turkologii turkologia.io.filg.uj.edu.pl
Ad Americam. Journal of American Studies adamericam.journals.uj.edu.pl
Stypendia stypendia.uj.edu.pl
Z Dionizosem i Hermesem w starożytnej Nea Pafos amphoraepaphos.projekt.uj.edu.pl
Romantic Interactions romanticinteractions.confer.uj.edu.pl
KaraimBIBLE karaimbible.filg.uj.edu.pl
Coimbra Group Annual Conference and General Assembly 2019 coimbra2019.confer.uj.edu.pl
Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów msc.chemia.uj.edu.pl
Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza milosz.polonistyka.uj.edu.pl
Rada Uczelni rada-uczelni.uj.edu.pl
Digipass - Staff Week digipass-staffweek.dwm.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada conradianum.polonistyka.uj.edu.pl
Projekt Doskonały Uniwersytet doskonaly.uj.edu.pl
Katedra Prawa Własności Intelektualnej ipwi.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ spodek.wpia.uj.edu.pl
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej geo.uj.edu.pl
International conference "Collections - Encounters – Inspirations" europe-japan2019.confer.uj.edu.pl
Erasmus+ erasmus.uj.edu.pl
Una Europa una-europa.ic.uj.edu.pl
Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress 2020 ingarden2020.confer.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych human.phd.uj.edu.pl
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zjazdkpc2019.confer.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych social-sciences.phd.uj.edu.pl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki (INCET) incet.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych science.phd.uj.edu.pl
Szkoły Doktorskie phd.uj.edu.pl
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS unigis.uj.edu.pl
Pracownia Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (CAQDAS TM Lab) caqdas-tm.uj.edu.pl
Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja profesjonalnypolonista.uj.edu.pl
Nanotechnology of Polymers and Biomaterials Group npb.chemia.uj.edu.pl
Instytut Religioznawstwa religioznawstwo.uj.edu.pl  Deklaracja
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego health.law.uj.edu.pl
Pracownia Kryminalistyki kryminalistyka.wpia.uj.edu.pl
Konferencja poświęcona ustawie o związkach zawodowych zwiazkizawodowe.confer.uj.edu.pl
Dla Szkół dlaszkol.chemia.uj.edu.pl
Katedra Prawa Rolnego rolne.law.uj.edu.pl
European Private International Law epil.law.uj.edu.pl
Dyscyplina Językoznawstwo jezykoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Językoznawstwo rd-jezykoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
April Conference Fifteen, 23-25 April 2020 april.confer.uj.edu.pl
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki rw.matinf.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Matematyka rd-matematyka.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Informatyka rd-informatyka.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki biologiczne rd-nbiologiczne.nauka.uj.edu.pl
Zespół Radców Prawnych UJ zrp.uj.edu.pl
Kongres Młodej Socjologii kms.confer.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo rd-literaturoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji rdn-politadm.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Psychologia rd-psychologia.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii rd-nokir.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Filozofia rd-filozofia.nauka.uj.edu.pl
Szkoła Zimowa winterschool.wbbib.uj.edu.pl  Deklaracja
Rada Dyscypliny Pedagogika rd-pedagogika.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne rd-nsocjologiczne.nauka.uj.edu.pl
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa krswk.edu.pl  Deklaracja
Akredytacje PKA akredytacje.bip.uj.edu.pl
Nagroda im. Franka Wilczka fw-prize.fais.uj.edu.pl
Centrum Dydaktyki cd.fais.uj.edu.pl
International Nucleome Consortium Meeting, Kraków 10-11.03.2020 inc-krakow-2020.confer.uj.edu.pl
Katedra Kryminologii kryminologia.wpia.uj.edu.pl
Kongres Polskiego Przekładoznawstwa kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl
Grupa Chemii Zeolitów zeochem.chemia.uj.edu.pl
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Historia rd-historia.nauka.uj.edu.pl
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii neurochrono.wb.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki prawne rd-prawo.nauka.uj.edu.pl
Zakład Postępowania Cywilnego kpc.wpia.uj.edu.pl
Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych shareeu.europeistyka.uj.edu.pl
Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy lancuch.if.uj.edu.pl
V4 FACE v4face.project.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna rd-geografia-gospodarka-przestrzenna.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku rd-ziemia-srodowisko.nauka.uj.edu.pl
Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji sowa.uj.edu.pl  Deklaracja
Przewodnik systemu EZD przewodnik.ezd.uj.edu.pl
Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness ESA rn16midterm.confer.uj.edu.pl
Centrum i Rubieże centrumirubieze.phils.uj.edu.pl
Diffusion Fundamentals diffusionfundamentals2021.confer.uj.edu.pl
50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jubileusz.wbbib.uj.edu.pl
Konferencja Jubileuszowa - 50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jubileuszwbbib.confer.uj.edu.pl
HR Przewodnik hr-guide.dwm.uj.edu.pl
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji sigkit.geo.uj.edu.pl
Polymeric and Hybrid Materials for Biomedical and Environmental Applications biomeden.chemia.uj.edu.pl
Katedra Prawa Cywilnego cywilne.law.uj.edu.pl
Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim id.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Statystycznej zfs.fais.uj.edu.pl
Nutrition as critical link between Biodiversity and Bee health nutrib2.project.uj.edu.pl
Alumni UJ alumni.uj.edu.pl
Prof. Stanisław Kistryn - kandydat na Rektora UJ stanislaw-kistryn.pracownicy.uj.edu.pl
Prof. Jacek Popiel - kandydat na Rektora UJ jacek-popiel.pracownicy.uj.edu.pl
Biuro Promocji promocja.fais.uj.edu.pl
Performatyka poza kanonem performujemyswiat.polonistyka.uj.edu.pl
Elyonim veTachtonim elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl
Galicia galicia.filg.uj.edu.pl  Deklaracja
Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i w prawie dawnym sygnalisci.confer.uj.edu.pl
Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oa.fais.uj.edu.pl
Zespół Ewolucji Symbioz symbio.eko.uj.edu.pl
Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века jazyk-i-metod.confer.uj.edu.pl
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych cisk.wpia.uj.edu.pl
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym prawoumow.wpia.uj.edu.pl
Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój przelamuj.uj.edu.pl  Deklaracja
Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych soinso.uj.edu.pl  Deklaracja
Stowarzyszenie Edukacyjno-Popularyzatorskie Archeologia bez tajemnic bez-tajemnic.archeo.uj.edu.pl
Wystawy instrumentów naukowych w Muzeum UJ instrumenty.maius.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji Językowej odj.filg.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości rd-zarzadzanie-jakosc.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse rd-ekonomia-finanse.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach rd-noksim.nauka.uj.edu.pl
Edukacja a państwo/Education and the State edukacja-panstwo.confer.uj.edu.pl
POB BioS bios.id.uj.edu.pl
Pracownia Wydawnictw Źródłowych pwz.wpia.uj.edu.pl
POB FutureSoc futuresoc.id.uj.edu.pl
Otwarta nauka na UJ pod.uj.edu.pl
Homeless City homelesscity.project.uj.edu.pl
4th European Conference on Metal-Organic Frameworks and Porous Polymers euromof2021.confer.uj.edu.pl
Habilitacje habilitacje.bip.uj.edu.pl
Rozprawy doktorskie rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl  Deklaracja
BIP Praca praca.bip.uj.edu.pl
POB Anthropocene anthropocene.id.uj.edu.pl
ArTu-DTu - Archeological Study of Dajaniya & Tuwaneh, South Jordan artu-dtu.archeo.uj.edu.pl
Deklaracje dostępności wcag.uj.edu.pl
Towarzystwo Asystentów towarzystwo-asystentow.uj.edu.pl
Krakow CogSci Group cogscigroup.kognitywistyka.uj.edu.pl
Zespół Obrazowania Ramanowskiego zor.chemia.uj.edu.pl
NeuroSmog - jak smog wpływa na rozwijający się mózg dziecka? neurosmog.psychologia.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Archeologia rd-archeo.nauka.uj.edu.pl
Instytut Informatyki Stosowanej iis.uj.edu.pl  Deklaracja
Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji giochifilicaia.filg.uj.edu.pl
Wirtualne wystawy wystawy.bj.uj.edu.pl
Coimbra Group coimbragroup.uj.edu.pl
CG 3-Minute-Thesis Jagiellonian University 3mt.coimbragroup.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o sztuce rd-sztuka.nauka.uj.edu.pl
Centrum Informatyki it.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Mikroskopii Elektronowej tem.chemia.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Elektroniczna spe.if.uj.edu.pl
Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and Earth observation technologies hes.geo.uj.edu.pl
Whistleblowing Forum whistleblowingforum.confer.uj.edu.pl
Zakład Teorii Cząstek ztc.ift.uj.edu.pl
The International Society of Forensic Radiology and Imaging - annual meeting 2021 isfri2021.uj.edu.pl
eGovEU+ egov.project.uj.edu.pl
Female Writers in the Varnhagen Collection - Letters, Works, Relations vaco.filg.uj.edu.pl
V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego ppm2021.confer.uj.edu.pl
Jagielloński Panel 2002+ paneluj.uj.edu.pl
Project Stosch stosch.archeo.uj.edu.pl
Biuro Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ ombuds.uj.edu.pl  Deklaracja
Pracownia Studiów Katalońskich katalonia.filg.uj.edu.pl
POB DigiWorld digiworld.id.uj.edu.pl
Edycja krytyczna dzieł Stanisława Przybyszewskiego przybyszewski-edycja.polonistyka.uj.edu.pl
Pracownia Badań nad Procesem Twórczym kreatywnosc.polonistyka.uj.edu.pl
Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ inicjatywapracownicza.uj.edu.pl
Religion Urbanity Mapping (RUM) rum.project.uj.edu.pl
Katedra Prawa Konstytucyjnego konstytucyjne.wpia.uj.edu.pl
Instytut Studiów Międzykulturowych ism.uj.edu.pl
Dział Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ dak.uj.edu.pl
Centrum Programu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej LSE IDEAS cseep.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Komputerowa spk.fais.uj.edu.pl
Jagiellonian Quantum Information Team jqit.ift.uj.edu.pl
Krakowska Konferencja Etnograficzna kke.confer.uj.edu.pl
Oferta dydaktyczna UJ studia.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja rd-it.nauka.uj.edu.pl
Zespół Badań Materiałów Roślinnych zbmr.chemia.uj.edu.pl
Zespół Analityki Sądowej i Toksykologii KChA PAN zast.chemia.uj.edu.pl
Una Europa PhD Workshop Dissonant Heritage: Concepts, Critiques, Cases dissonantheritage.una-europa.ic.uj.edu.pl