Web Content Display Web Content Display

Accessibility statement

Web Content Display Web Content Display

List of websites on portal


Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl  Statement
Portal Uniwersytecki portal.uj.edu.pl  Statement
Wydział Filologiczny filg.uj.edu.pl  Statement
Wydział Polonistyki polonistyka.uj.edu.pl  Statement
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej fais.uj.edu.pl  Statement
Wydział Matematyki i Informatyki matinf.uj.edu.pl  Statement
Wydział Biologii wb.uj.edu.pl  Statement
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wbbib.uj.edu.pl  Statement
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej wzks.uj.edu.pl  Statement
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych wsmip.uj.edu.pl  Statement
Sekcja Telekomunikacyjna st.uj.edu.pl  Statement
Centrum Spraw Osobowych cso.uj.edu.pl  Statement
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne mish.uj.edu.pl  Statement
Rada Kół Naukowych rkn.uj.edu.pl  Statement
Instytut Matematyki im.uj.edu.pl
Dział Usług Informatycznych dui.uj.edu.pl  Statement
Biblioteka Nauk Przyrodniczych bnp.uj.edu.pl  Statement
Instytut Studiów Informacyjnych isi.uj.edu.pl  Statement
Uniwersytecki System Obsługi Studiów usos.uj.edu.pl
Instytut Sztuk Audiowizualnych film.uj.edu.pl  Statement
Inspektorat BHP ibhp.uj.edu.pl  Statement
Biuro Kwestora kwestura.uj.edu.pl  Statement
Pracownia Multimedialna i Komputerowa pmik.wzks.uj.edu.pl  Statement
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania econ.uj.edu.pl  Statement
Towarzystwo Doktorantów doktoranci.uj.edu.pl  Statement
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu swfis.uj.edu.pl  Statement
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej biblioteka.wzks.uj.edu.pl  Statement
Dział Świadczeń Socjalnych ds.uj.edu.pl  Statement
Biuletyn Informacji Publicznej bip.uj.edu.pl  Statement
Studium Pedagogiczne sp.uj.edu.pl
Centrum Promocji i Komunikacji promocja.uj.edu.pl  Statement
Związek Nauczycielstwa Polskiego znp.uj.edu.pl  Statement
Szkoła Języka i Kultury Polskiej IGP plschool.uj.edu.pl  Statement
Archiwum archiwum.uj.edu.pl
Rekrutacja na studia i do Szkół Doktorskich rekrutacja.uj.edu.pl  Statement
Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym - witryna archiwalna cbsw.uj.edu.pl
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych iaisp.uj.edu.pl  Statement
Instytut Filologii Romańskiej ifr.filg.uj.edu.pl
Centrum Transferu Technologii CITTRU cittru.uj.edu.pl  Statement
Jakość kształcenia jakosc.uj.edu.pl  Statement
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ifw.filg.uj.edu.pl
Instytut Filologii Klasycznej ifk.filg.uj.edu.pl  Statement
Instytut Psychologii Stosowanej ips.uj.edu.pl  Statement
Centre for European Studies/Institute of European Studies ces.uj.edu.pl  Statement
Instytut Spraw Publicznych isp.uj.edu.pl  Statement
Naukowe Koło Chemików nkch.chemia.uj.edu.pl  Statement
Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia bmz2.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia bmz.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Transformation in Central and Eastern Europe transformation.confer.uj.edu.pl
Biuro Karier biurokarier.uj.edu.pl  Statement
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny bit.wl.uj.edu.pl
Zakład Projektowania i Grafiki Komputerowej zpgk.fais.uj.edu.pl  Statement
Program Infrastrultura i Środowisko, POIiŚ mid.uj.edu.pl
Zakład Biologii Komórki zbk.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Zakład Mikrobiologii micro.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Zakład Biofizyki Komórki helios.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Zakład Immunologii chemeryna.wbbib.uj.edu.pl
Festiwal Religii Świata Hierofanie hierofanie.religioznawstwo.uj.edu.pl
Instytut Rosji i Europy Wschodniej rosjoznawstwo.uj.edu.pl  Statement
Koło Nauk Politycznych knp.inp.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa knsr.rosjoznawstwo.uj.edu.pl
Jakość nauczania na WPiA jakosc.law.uj.edu.pl
English for Chemistry efch.jcj.uj.edu.pl
Alma Mater almamater.uj.edu.pl
Kształcenie podyplomowe podyplomowe.uj.edu.pl  Statement
Katedra Krytyki Współczesnej krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
Koło Naukowe Historii Doktryn knhd.law.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Mygen" mygen.wbbib.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Fizycznej zbf.wbbib.uj.edu.pl
Biblioteka na Wydziale Polonistyki biblioteka.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Teatru i Dramatu katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Studiów Europejskich europeistyka.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ knjs.polonistyka.uj.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych inp.uj.edu.pl  Statement
Niezależne Zrzeszenie Studentów nzs.uj.edu.pl
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej igp.polonistyka.uj.edu.pl  Statement
Katedra Komparatystyki Literackiej komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl  Statement
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych antropologia.polonistyka.uj.edu.pl  Statement
Instytut Nauk Geologicznych ing.uj.edu.pl  Statement
Taiwan Studies Centre taiwan.orient.uj.edu.pl
Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ aksodk.ihs.uj.edu.pl
Koło Naukowe Meritum meritum.isp.uj.edu.pl
Instytut Filologii Angielskiej ifa.filg.uj.edu.pl  Statement
Konferencja "Nowe strategie na nowy wiek" konferencja.inp.uj.edu.pl
Kognitywistyka kognitywistyka.uj.edu.pl
Instytut Orientalistyki io.filg.uj.edu.pl  Statement
Instytut Filologii Germańskiej ifg.filg.uj.edu.pl  Statement
Instytut Filologii Słowiańskiej ifs.filg.uj.edu.pl  Statement
Katedra Teorii Komunikacji komunikacja.polonistyka.uj.edu.pl  Statement
Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki performatyka.polonistyka.uj.edu.pl
Naukowe Koło Fizyków nkf.if.uj.edu.pl
Innovation and Creativity in Emerging Economic Spaces igu-innovation.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Performatyków knp.rkn.uj.edu.pl
W Stronę Zmian wsz.confer.uj.edu.pl
Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa przeglad.uj.edu.pl
Katedra Historii Języka i Dialektologii dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl
Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki UJ wieloglos.polonistyka.uj.edu.pl
Peregrinus Cracoviensis pc.geo.uj.edu.pl
I Pracownia Fizyczna 1pf.if.uj.edu.pl  Statement
IBRO Summer School ibrosummerschool.uj.edu.pl
Zespół ds. Kontroli Zarządczej zkz.uj.edu.pl
Dalekowschodnie Koło Naukowe dkn.orient.uj.edu.pl
Centrum Badań Holokaustu holocaust.uj.edu.pl
Projektor Jagielloński projektor.uj.edu.pl
Katedra Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania - witryna archiwalna kesjz.econ.uj.edu.pl
Department of Cognitive Neuroscience and Neuroergonomics neuroscience.ips.uj.edu.pl  Statement
Pomiar Edukacyjny pomiar-edukacyjny.uj.edu.pl
Dzień Otwarty dzien-otwarty.uj.edu.pl  Statement
Katedra Kultury Literackiej Pogranicza pogranicze.polonistyka.uj.edu.pl
Lingvaria lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl
Abstract Project abstract.jcj.uj.edu.pl
Paphos Agora Project paphos-agora.archeo.uj.edu.pl
Bez Porównania bezporownania.polonistyka.uj.edu.pl
Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku utw.uj.edu.pl  Statement
Instytut Przedsiębiorczości turystyka.uj.edu.pl
Instytut Muzykologii muzykologia.uj.edu.pl  Statement
Inhibitory Control of Brain Plasticity gaba.confer.uj.edu.pl
Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji rosja2012.confer.uj.edu.pl
Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne (Szkoła Pisarzy) sla.polonistyka.uj.edu.pl
Kongres Dydaktyki Polonistycznej kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Filozoficzny phils.uj.edu.pl  Statement
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego if.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe (W)Koło Rosji wkolorosji.rkn.uj.edu.pl
Polish Evolutionary Conference pec2013.confer.uj.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej media.uj.edu.pl  Statement
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego kjo.filg.uj.edu.pl  Statement
Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji samorzad.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Niemcoznawstwa knn.wsmip.uj.edu.pl
R. Esposito na UJ esposito.wsmip.uj.edu.pl
Zarządzanie mediami, teoria i praktyka zarzadzaniemediami.confer.uj.edu.pl
8th International Colloquium on the Changing Religious Landscape of Europe rle.confer.uj.edu.pl
Studencki Klub Żeglarski UJ ODYSEUSZ odyseusz.uj.edu.pl
Studia Matematyczno-Przyrodnicze smp.uj.edu.pl  Statement
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund sylff.uj.edu.pl  Statement
Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji cespia.uj.edu.pl
Instytut Judaistyki judaistyka.uj.edu.pl  Statement
Applied Memory Research Laboratory memorylab.phils.uj.edu.pl
Department of Solid State Physics zfcs.if.uj.edu.pl  Statement
Studenckie Koło Informatyki Stosowanej skis.if.uj.edu.pl
Wydział Historyczny historyczny.uj.edu.pl  Statement
Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego doktoranci.historyczny.uj.edu.pl
Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo exnihilo.religioznawstwo.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu khlor.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki klks.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Współczesnego Języka Polskiego kwjp.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej kpen.polonistyka.uj.edu.pl
Ogród Botaniczny ogrod.uj.edu.pl  Statement
Centrum Studiów Litewskich csl.wsmip.uj.edu.pl  Statement
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii biblioteka.muzykologia.uj.edu.pl  Statement
Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich ukrainoznawstwo.uj.edu.pl  Statement
Zakład Technologii Gier ztg.fais.uj.edu.pl
Koło Naukowe Studentów Katedry UNESCO kns.unesco.uj.edu.pl
Instytut Historii historia.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki knsij.judaistyka.uj.edu.pl  Statement
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych edytorstwo.polonistyka.uj.edu.pl
Centrum Badań nad Historią Idei cbnhi.philo.uj.edu.pl
Dział Zaopatrzenia dz.uj.edu.pl
Instytut Archeologii archeo.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego knbn.inp.uj.edu.pl
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius maius.uj.edu.pl  Statement
Dziewczyny do ścisłych! dziewczynydoscislych.uj.edu.pl  Statement
Konkurs na esej poświęcony stosunkom międzynarodowym esej.wsmip.uj.edu.pl
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS synchrotron.uj.edu.pl  Statement
Instytut Historii Sztuki ihs.uj.edu.pl  Statement
Wydział Chemii chemia.uj.edu.pl  Statement
Instytut Socjologii socjologia.uj.edu.pl  Statement
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych izibb.binoz.uj.edu.pl
Zakład Technologii Informatycznych doit.fais.uj.edu.pl
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej etnologia.uj.edu.pl  Statement
Foton foton.if.uj.edu.pl
Neutrino neutrino.if.uj.edu.pl
Dział Inwentaryzacji Ciągłej inwentaryzacja.uj.edu.pl  Statement
Modus. Prace z historii sztuki modus.ihs.uj.edu.pl  Statement
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych metabol.wl.uj.edu.pl
Studia Podyplomowe Wiedza o Literaturze, Kulturze i Sztuce wolks.polonistyka.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Językowe jcj.uj.edu.pl  Statement
Projekt ATOMIN atomin.uj.edu.pl
Koło Neuronaukowców NEURONUS neuronus.iz.uj.edu.pl
Koło Studentów Biofizyki "Nobel" nobel.wbbib.uj.edu.pl
Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości isko2014.confer.uj.edu.pl
Etyka - kierunek studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim etyka.uj.edu.pl
Koło Naukowe Ti Estin Aletheia tea.law.uj.edu.pl
Instytut Botaniki ib.uj.edu.pl  Statement
Podyplomowe Studia Redaktorskie pse.polonistyka.uj.edu.pl
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką cbip.uj.edu.pl  Statement
Sympozjum Religioznawcze religions.confer.uj.edu.pl
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika mikolaj.kopernik.uj.edu.pl
Zakład Biochemii Analitycznej zba.wbbib.uj.edu.pl
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pkzp.adm.uj.edu.pl
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu orient.uj.edu.pl  Statement
Katedra Przekładoznawstwa przeklad.filg.uj.edu.pl  Statement
School of International Studies sis.uj.edu.pl
Podyplomowe Studium Retoryki retoryka.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego zpmp.law.uj.edu.pl  Statement
Biologia biologia.uj.edu.pl  Statement
Zakład Biotechnologii Roślin zbtr.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa koordynacja.confer.uj.edu.pl
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej ii.uj.edu.pl
Katedra Neurologii neurologia.wl.uj.edu.pl
Pracownia Neuropatologii Doświadczalnej pnd-izibb.wb.uj.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji wpia.uj.edu.pl  Statement
International Congress of Comparative Physiology and Biochemistry iccpb2015.confer.uj.edu.pl
Tydzień Jakości Kształcenia tjk.uj.edu.pl  Statement
Instytut Kultury kultura.uj.edu.pl  Statement
Energy and society energyandsociety.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Komparatystów knk.rkn.uj.edu.pl
Stowarzyszenie Absolwentów stowarzyszenie-absolwentow.uj.edu.pl  Statement
Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa tbsp.wpia.uj.edu.pl
Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych zjazd2014.law.uj.edu.pl
Samorząd Studentów WPiA www.samorzad.law.uj.edu.pl
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych ceapp.uj.edu.pl
Pracownia Literatury Renesansu renesans.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pmp.polonistyka.uj.edu.pl
Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World jisc.confer.uj.edu.pl
Transfam transfam.socjologia.uj.edu.pl
Ośrodek "Instytut Konfucjusza w Krakowie" instytutkonfucjusza.uj.edu.pl  Statement
Równość płci a jakość życia geq.socjologia.uj.edu.pl
Biblioteka Jagiellońska bj.uj.edu.pl  Statement
Mózg – Umysł – Religia mur.confer.uj.edu.pl
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów centrumars.wpia.uj.edu.pl  Statement
Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki jezykoznawstwo.filg.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Studentów Muzykologii kolonaukowe.muzykologia.uj.edu.pl
International Relations and Area Studies iras.uj.edu.pl
Projekt naukowy "Trade Routes of the Near East" trone.archeo.uj.edu.pl
Koło Naukowe Innowatorzy Zarządzania innowatorzy.isp.uj.edu.pl
Astronomia w Krakowie wczoraj – dziś – jutro astronomiawkrakowie.fais.uj.edu.pl
Zakład Promieniowania Synchrotronowego zps.if.uj.edu.pl
II Sympozjum „Flow Analysis and Capillary Electrophoresis” face.confer.uj.edu.pl
Konferencja Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych horyzontynauki.uj.edu.pl
Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej molecol.eko.uj.edu.pl  Statement
Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał qmbt.ift.uj.edu.pl
Serwis kompetencji międzykulturowych ic.europeistyka.uj.edu.pl
Moje dziedzictwo mojedziedzictwo.kultura.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Kryminologii TBSP kolo.kryminologii.wpia.uj.edu.pl
Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch. kksw.ifw.filg.uj.edu.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej dwm.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Historyków Studentów knhs.hist.uj.edu.pl  Statement
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji psc.uj.edu.pl  Statement
Zakład Iranistyki iranistyka.io.filg.uj.edu.pl  Statement
Zakład Filologii Portugalskiej portugalistyka.filg.uj.edu.pl  Statement
Wszystko... jest liczbą wjl.maius.uj.edu.pl
Nauka inspiracją sztuki. Od mikroświata do Wszechświata naukawsztuce.fais.uj.edu.pl
International PhD studies in medical sciences Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine phdmedical.wl.uj.edu.pl
Lider - Nowa generacja magnetometrów optycznych lider.fais.uj.edu.pl
Katedra Socjologii Prawa ksp.wpia.uj.edu.pl
eduroam eduroam.uj.edu.pl
Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej indologia.io.filg.uj.edu.pl  Statement
Littera/Historica. Pismo historycznoliterackie przy Wydziale Polonistyki litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl
Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska" maska.psc.uj.edu.pl
Contemporary Education Leadership cel.journal.uj.edu.pl
Menhir - Czasopismo Archeologiczne menhir.archeo.uj.edu.pl
Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii biurokarier.chemia.uj.edu.pl
EduMetric 2014 edumetric.confer.uj.edu.pl
Centrum Studiów Humanistycznych cash.polonistyka.uj.edu.pl
Zespół Chemicznych Technologii Środowiskowych zchts.chemia.uj.edu.pl
Studia drugiego stopnia studia.eko.uj.edu.pl
Ars Docendi arsdocendi.uj.edu.pl  Statement
Stem Cell Team stemcell.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Zakład Biochemii Ogólnej zbo.wbbib.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych jcsm.uj.edu.pl  Statement
Grupa badawcza Fantastyka i Mit, Uniwersytet Jagielloński fim.psc.uj.edu.pl
Katedra Teorii Literatury ktl.polonistyka.uj.edu.pl
Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oldm.polonistyka.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku khlp.polonistyka.uj.edu.pl
Rozwój myśli geograficznej w Polsce rmg.maius.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Medycznego knpm.uj.edu.pl
International Conference of Cell Biology cell.confer.uj.edu.pl
III Kongres Politologii kongres.wsmip.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP knpmp.wpia.uj.edu.pl
Bliżej Nauki - cykl wykładów popularnonaukowych blizejnauki.fais.uj.edu.pl
Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business china-cee.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP knpp.tbsp.wpia.uj.edu.pl
Pracownia Psychologii Dziecka ppd.phils.uj.edu.pl
International Research Universities Network na Uniwersytecie Jagiellońskim irun.uj.edu.pl
Koło Naukowe Nanotechnologów nano.if.uj.edu.pl
Koło Naukowe Bioinformatyki BIT bit.ii.uj.edu.pl
Katalog Judaików judaiki.judaistyka.uj.edu.pl  Statement
Instytut Filozofii filozofia.uj.edu.pl  Statement
Studia Polsko - Ukraińskie spu.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl
Zakład Biofizyki Molekularnej zbfm.wbbib.uj.edu.pl
Grupa Bioenergetyki Molekularnej bm.wbbib.uj.edu.pl
II Pracownia Fizyczna 2pf.if.uj.edu.pl
Marian Smoluchowski Symposium smoluchowski.if.uj.edu.pl
Na podbUJ rynku! napodbuj.projekt.uj.edu.pl
Jagiellonian University en.uj.edu.pl
Koło Naukowe Managerów Sportu knms.wzks.uj.edu.pl
Nauka nauka.uj.edu.pl  Statement
NSZZ Solidarność nszz-solidarnosc.uj.edu.pl
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa common.law.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych jcba.uj.edu.pl
Chór Akademicki chor.uj.edu.pl  Statement
Dni Indyjskie dni-indyjskie.filg.uj.edu.pl  Statement
Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl
Zakład Japonistyki i Sinologii japonistyka.io.filg.uj.edu.pl  Statement
Studies in Ancient Art and Civilization saac.archeo.uj.edu.pl
Zakład Dydaktyki Chemii zdch.uj.edu.pl
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału FAIS samorzad.fais.uj.edu.pl
Sympozjum Zakładów Licznych Instytutu Fizyki szlif.if.uj.edu.pl
Akademickie Centrum Kreatywności WFAIS ack.fais.uj.edu.pl
Olimpiada Fizyczna olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl
Akademia Fizyki akademiafizyki.if.uj.edu.pl  Statement
Mnich ubiera się u Prady? buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego paderewski.muzykologia.uj.edu.pl
Yoga darśana, yoga sadhana: traditions, transmissions, transformations ydys.confer.uj.edu.pl
Konsorcjum Cell-Mol-Tech cellmoltech.uj.edu.pl
Warsztat Archeologa, czyli (nie) dotykać eksponatów warsztat.archeo.uj.edu.pl
Instytut Informatyki Analitycznej tcs.uj.edu.pl
Naukowe Czwartki - Cykl warsztatów i wykładów popularnonaukowych naukoweczwartki.fais.uj.edu.pl
Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych doktryny.wpia.uj.edu.pl  Statement
Katedra Arabistyki arabistyka.io.filg.uj.edu.pl
Pomoc informatyczna pomocit.uj.edu.pl  Statement
Centrum Wsparcia Nauki cwn.uj.edu.pl  Statement
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości aip.uj.edu.pl  Statement
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego zbn.inp.uj.edu.pl  Statement
Department of Molecular and Interfacial Biophysics biophysics.fais.uj.edu.pl
FUNMAT funmat.confer.uj.edu.pl
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej kppips.wpia.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki knsk.rkn.uj.edu.pl
Z archeologią na Ty na-ty.archeo.uj.edu.pl
ATRIP 2016 atrip2016.confer.uj.edu.pl
HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team heart.cm.uj.edu.pl
Biblioteka Wydziału Filologicznego biblioteka.filg.uj.edu.pl
Szwed Lab szwedlab.psychologia.uj.edu.pl
Safe Student safe-student.uj.edu.pl
Katedra Chorób Zakaźnych zakazna.wl.cm.uj.edu.pl
Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego kpup.law.uj.edu.pl  Statement
The XXVII European Society for Rural Sociology Congress esrs2017.confer.uj.edu.pl
Konferencja Paliatywna 2023 paliatywna.uj.edu.pl
Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Eurazjatyckich pibe.io.filg.uj.edu.pl
Czy/tam/czy/tu ctct.polonistyka.uj.edu.pl
Organizacja konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencje-adm.uj.edu.pl
Pracownia Prawa Kościelnego i Wyznaniowego wyznaniowe.law.uj.edu.pl  Statement
FAIR fair.uj.edu.pl
DAdN dadn.uj.edu.pl  Statement
Przekładoznawstwo przekladoznawstwo.polonistyka.uj.edu.pl  Statement
Poliarchia poliarchia.wsmip.uj.edu.pl
VII Konferencja Młodych Chemików Sądowych chemiasadowa.confer.uj.edu.pl
Shades of Violence. Aggression and Domination in Indian Culture kavya-seminar.confer.uj.edu.pl
BAIR bair.uj.edu.pl  Statement
StartUJ - program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ startuj.uj.edu.pl
Erasmus dla pracowników erasmus.dwm.uj.edu.pl  Statement
Sekcja ds. konferencji konferencje.uj.edu.pl  Statement
Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego private.law.uj.edu.pl
Zakład Języka Polskiego jako Obcego jpjo.polonistyka.uj.edu.pl
Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych znmm.chemia.uj.edu.pl
Katedra Historii Literatury Staropolskiej khls.polonistyka.uj.edu.pl
4D Nucleome: The Cell Nucleus in Space and Time 4dnucleome.confer.uj.edu.pl
Pracownia Kultury Litwy pkl.polonistyka.uj.edu.pl
Małopolskie Forum Bibliotek mfb.confer.uj.edu.pl
Regulaminy na Wydziale Lekarskim regulamin.wl.uj.edu.pl
Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim konkurs.uj.edu.pl  Statement
Rok Mariana Smoluchowskiego - 2017 smoluchowski.uj.edu.pl
Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych pmse.polonistyka.uj.edu.pl
Jean Monnet Chair jmc.inp.uj.edu.pl
Konferencja "Ból i Cierpienie" cierpienie.confer.uj.edu.pl
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów zinm.if.uj.edu.pl
The Guild of European Research-Intensive Universities the-guild.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji jcrk.uj.edu.pl
Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego stazebiogeo.uj.edu.pl
Grupa Nanowarstw Makromolekuł Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów polyfilms.if.uj.edu.pl
Crowdsourcing crowdsourcing.wzks.uj.edu.pl
Instytut Fizyki Teoretycznej ift.uj.edu.pl  Statement
Instytut Pedagogiki pedagogika.uj.edu.pl  Statement
Żydowski samorząd ziemski w Koronie ziemstwa.judaistyka.uj.edu.pl  Statement
Ośrodek Badań nad Awangardą obaw.polonistyka.uj.edu.pl
Wydział Geografii i Geologii wgig.uj.edu.pl  Statement
KN Klub Debat Parlamentarnych klubdebat.wpia.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Gorącej Materii zefir.if.uj.edu.pl
Zakład Biotechnologii Medycznej zbm.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Bezpieczni UJ bezpieczni.uj.edu.pl  Statement
IJCM archiwum z lat 2002 - 2012 ijcm-archiwum.econ.uj.edu.pl
Mniej biurokracji w Uniwersytecie Jagiellońskim mniejbiurokracji.uj.edu.pl
Konferencja Naukowa 90 lat PTM wczoraj - dziś - jutro ptm2017.confer.uj.edu.pl
Camera Jagellonica camerajagellonica.uj.edu.pl  Statement
Instytut Psychologii psychologia.uj.edu.pl  Statement
Zakład Historii Prawa Polskiego khpp.wpia.uj.edu.pl
Jesień Naukowa w UCMW - "Infekcyjne czynniki etiologiczne XXI wieku - wspólny problem ludzi i zwierząt ucmw.confer.uj.edu.pl
Studencka Poradnia Prawna poradnia.law.uj.edu.pl  Statement
Dział Inwestycji Budowlanych dib.uj.edu.pl  Statement
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego (kadencja 2020 - 2024) senat.uj.edu.pl  Statement
Góra Zyndrama w Maszkowicach gora-zyndrama.archeo.uj.edu.pl
Trendy, rozwój, szkolenie, przyszłość narciarstwa w krajach Europy Środkowo-Zachodniej ski-konferencja.uj.edu.pl
Roman Ingarden and His Times: An International Phenomenological Conference ingarden.confer.uj.edu.pl
Blog Biblioteki Jagiellońskiej blog.bj.uj.edu.pl  Statement
Dział Zamówień Publicznych przetargi.uj.edu.pl  Statement
SusDev susdev.confer.uj.edu.pl
International Visitors' Office international.iro.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej tspwi.wpia.uj.edu.pl
Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji kn.psc.uj.edu.pl  Statement
Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin zfibr.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci kulturypamieci.polonistyka.uj.edu.pl
Publish or Perish! Intensive course on research and publishing in bioethics publishorperish.confer.uj.edu.pl
Corpus Vitrearum Polska cvp.ihs.uj.edu.pl
Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata prawaczlowieka.confer.uj.edu.pl
Erasmus Mundus MA in Euroculture: Society, Politics and Culture in a Global Context euroculture.wsmip.uj.edu.pl
Utrecht Network utrecht-net.dwm.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja Remontowa remonty.komisja.uj.edu.pl
Konferencje INPiSM konferencje.inp.uj.edu.pl
Rada Wydziału Historycznego rw.historyczny.uj.edu.pl
Biblioteka Instytutu Historii biblioteka.historia.uj.edu.pl  Statement
Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania kos.ii.uj.edu.pl
Witaj na Uniwersytecie Jagiellońskim welcome.uj.edu.pl  Statement
Konferencja naukowa POKOS pokos.confer.uj.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych iod.uj.edu.pl  Statement
SinFonIJA 11 sinfonija11.confer.uj.edu.pl
Zespół Zakładów Fizyki Jądrowej zzfj.if.uj.edu.pl
Centre for International Studies and Development isad.uj.edu.pl  Statement
Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet​ utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl
Dni Gender w Fizyce dnigenderwfizyce.confer.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna statut.komisja.uj.edu.pl
Genesis - Cracow 2019 genesis2019.confer.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Medycznej zfm.if.uj.edu.pl
Zespół Elektrochemii elektro.chemia.uj.edu.pl
Prawo i społeczeństwo w obliczu zmian systemowych prawoispoleczenstwo.confer.uj.edu.pl
Instytut Nauk o Środowisku eko.uj.edu.pl  Statement
Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju rozwoj.komisja.uj.edu.pl
The Polish Journal of Aesthetics pjaesthetics.uj.edu.pl
VII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych viitsbj.confer.uj.edu.pl
TRAnsitions Children and Kindergarten tracks.socjologia.uj.edu.pl
61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 61ptchem.chemia.uj.edu.pl
3rd Mid-term Conference of ESA RN 21 esarn21.confer.uj.edu.pl
Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku klr.ifw.filg.uj.edu.pl
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UJ azs.uj.edu.pl  Statement
Internal and External Challenges to the European Union euchal.europeistyka.uj.edu.pl
Rada Wydziału Filologicznego rw.filg.uj.edu.pl
Rada Wydziału Filozoficznego rw.phils.uj.edu.pl  Statement
Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej rw.fais.uj.edu.pl
Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja dobraedukacji.confer.uj.edu.pl
International Workshop on Functional Nanostructured Materials - "FuNaM-4" funam.confer.uj.edu.pl
Konferencja "Wokół humanistyki" wokol-humanistyki.confer.uj.edu.pl
Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych rw.wsmip.uj.edu.pl  Statement
Rada Wydziału Biologii rw.wb.uj.edu.pl  Statement
Rada Wydziału Prawa i Administracji rw.wpia.uj.edu.pl  Statement
Rada Wydziału Chemii rw.chemia.uj.edu.pl  Statement
Rada Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej rw.wzks.uj.edu.pl  Statement
Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich oshkzk.historyczny.uj.edu.pl
Centrum Edukacji Przyrodniczej cep.uj.edu.pl  Statement
Sinologia sinology-institute-oriental-studies.filg.uj.edu.pl
The XIth Congress of the European Association for Jewish Studies 2018 eajs2018.uj.edu.pl
Global and Development Studies glad.uj.edu.pl
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych okspo.wpia.uj.edu.pl  Statement
Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej (ZIKAS) zikas.chemia.uj.edu.pl
Sociological explorations of sexuality in Europe: bodies, practices, and resistance in troubled times esa-rn23-sexuality.confer.uj.edu.pl
Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture and Society in the Contemporary World phd.wsmip.uj.edu.pl
Stała Senacka Komisja ds. Nauczania nauczanie.komisja.uj.edu.pl  Statement
Prowadzenie studiów ksztalcenie.uj.edu.pl  Statement
Sprawy studentów i doktorantów studiuje.uj.edu.pl  Statement
Centrum Wsparcia Dydaktyki dydaktyka.uj.edu.pl  Statement
Instytut Przedsiębiorczości przedsiebiorczosc.uj.edu.pl  Statement
Katedra Historii Współczesnej khw.inp.uj.edu.pl
Nanoengineering of Functional Polymeric Materials Group nfpm.chemia.uj.edu.pl
Biuro ZintegrUJ zintegruj.uj.edu.pl  Statement
Epigenetics of periodontitis epiperio.wbbib.uj.edu.pl
Genocide Conference 2018 genocideconference2018.confer.uj.edu.pl
Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme phdp.uj.edu.pl  Statement
Kongres IAML 2019 iaml2019.confer.uj.edu.pl
In memoriam in-memoriam.uj.edu.pl  Statement
Psychologia Trzeciego Wieku ptw.psychologia.uj.edu.pl
Studenci zagraniczni internationalstudents.uj.edu.pl  Statement
Jagiellońskie Centrum Badawcze: Prawo - Język - Filozofia pjf.uj.edu.pl  Statement
Zakład Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej zpriw.psychologia.uj.edu.pl
Paradontoza - zagrożenia i perspektywy perio.confer.uj.edu.pl
Polska szermierka szablą jako nasze dziedzictwo narodowe szabla.maius.uj.edu.pl
Internationalisation Committee ic.uj.edu.pl
Badania w sektorze kultury badania.kultura.uj.edu.pl  Statement
Collegium Medicum www.cm.uj.edu.pl
Zespół Technologii Organicznej zto.chemia.uj.edu.pl
Europejskie miasta w procesie kształtowania europejskiego dziedzictwa kulturowego heritage.europeistyka.uj.edu.pl
Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów ztmin.chemia.uj.edu.pl
Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919-2019 ioo.filg.uj.edu.pl
MA in International Relations: Europe from Visegrad Perspective v4.uj.edu.pl
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ptchkr.chemia.uj.edu.pl
Katedra Turkologii turkologia.io.filg.uj.edu.pl  Statement
Stypendia stypendia.uj.edu.pl  Statement
Z Dionizosem i Hermesem w starożytnej Nea Pafos amphoraepaphos.projekt.uj.edu.pl
Romantic Interactions romanticinteractions.confer.uj.edu.pl
KaraimBIBLE karaimbible.filg.uj.edu.pl
Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów msc.chemia.uj.edu.pl
Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza milosz.polonistyka.uj.edu.pl
Rada Uczelni rada-uczelni.uj.edu.pl
Digipass - Staff Week digipass-staffweek.dwm.uj.edu.pl
Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada conradianum.polonistyka.uj.edu.pl
Projekt Doskonały Uniwersytet doskonaly.uj.edu.pl  Statement
Katedra Prawa Własności Intelektualnej ipwi.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ spodek.wpia.uj.edu.pl
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej geo.uj.edu.pl  Statement
International conference "Collections - Encounters – Inspirations" europe-japan2019.confer.uj.edu.pl
Erasmus+ erasmus.uj.edu.pl  Statement
Una Europa una-europa.ic.uj.edu.pl  Statement
Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress 2020 ingarden2020.confer.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych human.phd.uj.edu.pl
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zjazdkpc2019.confer.uj.edu.pl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych social-sciences.phd.uj.edu.pl
Interdyscyplinarne Centrum Etyki (INCET) incet.uj.edu.pl  Statement
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych science.phd.uj.edu.pl
Szkoły Doktorskie phd.uj.edu.pl
Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS unigis.uj.edu.pl
Pracownia Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (CAQDAS TM Lab) caqdas-tm.uj.edu.pl  Statement
Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja profesjonalnypolonista.uj.edu.pl
Nanotechnology of Polymers and Biomaterials Group npb.chemia.uj.edu.pl
Instytut Religioznawstwa religioznawstwo.uj.edu.pl  Statement
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego health.law.uj.edu.pl
Pracownia Kryminalistyki kryminalistyka.wpia.uj.edu.pl  Statement
Konferencja poświęcona ustawie o związkach zawodowych zwiazkizawodowe.confer.uj.edu.pl
Dla Szkół dlaszkol.chemia.uj.edu.pl  Statement
Katedra Prawa Rolnego rolne.law.uj.edu.pl  Statement
European Private International Law epil.law.uj.edu.pl
Dyscyplina Językoznawstwo jezykoznawstwo.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Językoznawstwo rd-jezykoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
April Conference Fifteen, 20-22 April 2023 april.confer.uj.edu.pl
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki rw.matinf.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Matematyka rd-matematyka.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Informatyka rd-informatyka.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Nauki biologiczne rd-nbiologiczne.nauka.uj.edu.pl  Statement
Zespół Radców Prawnych UJ zrp.uj.edu.pl  Statement
Kongres Młodej Socjologii kms.confer.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo rd-literaturoznawstwo.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji rdn-politadm.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Psychologia rd-psychologia.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Nauki o kulturze i religii rd-nokir.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Filozofia rd-filozofia.nauka.uj.edu.pl  Statement
Szkoła Zimowa winterschool.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Pedagogika rd-pedagogika.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne rd-nsocjologiczne.nauka.uj.edu.pl  Statement
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa krswk.edu.pl  Statement
Akredytacje PKA akredytacje.bip.uj.edu.pl  Statement
Nagroda im. Franka Wilczka fw-prize.fais.uj.edu.pl
Centrum Dydaktyki cd.fais.uj.edu.pl
International Nucleome Consortium Meeting, Kraków 10-11.03.2020 inc-krakow-2020.confer.uj.edu.pl
Zakład Kryminologii kryminologia.wpia.uj.edu.pl  Statement
Kongres Polskiego Przekładoznawstwa kongres-przekladoznawstwa.confer.uj.edu.pl
Grupa Chemii Zeolitów zeochem.chemia.uj.edu.pl
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Historia rd-historia.nauka.uj.edu.pl  Statement
Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii neurochrono.wb.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki prawne rd-prawo.nauka.uj.edu.pl
Zakład Postępowania Cywilnego kpc.wpia.uj.edu.pl  Statement
Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych shareeu.europeistyka.uj.edu.pl
Ogólnopolski Konkurs Eksperyment Łańcuchowy lancuch.if.uj.edu.pl
V4 FACE v4face.project.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna rd-geografia-gospodarka-przestrzenna.nauka.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku rd-ziemia-srodowisko.nauka.uj.edu.pl
Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji sowa.uj.edu.pl  Statement
Przewodnik systemu EZD przewodnik.ezd.uj.edu.pl  Statement
Mid-Term Conference of the Research Network of Sociology of Health & Illness ESA rn16midterm.confer.uj.edu.pl
Centrum i Rubieże centrumirubieze.phils.uj.edu.pl
50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jubileusz.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Konferencja Jubileuszowa - 50 lat historii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jubileuszwbbib.confer.uj.edu.pl
HR Przewodnik hr-guide.dwm.uj.edu.pl  Statement
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji sigkit.geo.uj.edu.pl
Polymeric and Hybrid Materials for Biomedical and Environmental Applications biomeden.chemia.uj.edu.pl
Katedra Prawa Cywilnego cywilne.law.uj.edu.pl  Statement
Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim id.uj.edu.pl  Statement
Zakład Fizyki Statystycznej zfs.fais.uj.edu.pl
Nutrition as critical link between Biodiversity and Bee health nutrib2.project.uj.edu.pl
Alumni UJ alumni.uj.edu.pl  Statement
Prof. Stanisław Kistryn - kandydat na Rektora UJ stanislaw-kistryn.pracownicy.uj.edu.pl
Popularyzacja Nauki promocja.fais.uj.edu.pl
Performatyka poza kanonem performujemyswiat.polonistyka.uj.edu.pl
Elyonim veTachtonim. System of Analysis of Supernatural Entities elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl
Galicia galicia.filg.uj.edu.pl  Statement
Ochrona sygnalistów w prawie obowiązującym i w prawie dawnym sygnalisci.confer.uj.edu.pl
Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oa.fais.uj.edu.pl
Zespół Ewolucji Symbioz symbio.eko.uj.edu.pl
Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века jazyk-i-metod.confer.uj.edu.pl
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych cisk.wpia.uj.edu.pl  Statement
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym prawoumow.wpia.uj.edu.pl
Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój przelamuj.uj.edu.pl  Statement
Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych soinso.uj.edu.pl  Statement
Stowarzyszenie Edukacyjno-Popularyzatorskie Archeologia bez tajemnic bez-tajemnic.archeo.uj.edu.pl
Wystawy instrumentów naukowych w Muzeum UJ instrumenty.maius.uj.edu.pl  Statement
Ośrodek Dokumentacji Językowej odj.filg.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości rd-zarzadzanie-jakosc.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse rd-ekonomia-finanse.nauka.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach rd-noksim.nauka.uj.edu.pl  Statement
Edukacja a państwo/Education and the State edukacja-panstwo.confer.uj.edu.pl
POB BioS bios.id.uj.edu.pl
Pracownia Wydawnictw Źródłowych pwz.wpia.uj.edu.pl  Statement
POB FutureSoc futuresoc.id.uj.edu.pl
Otwarta nauka na UJ pod.uj.edu.pl
Homeless City homelesscity.project.uj.edu.pl
4th European Conference on Metal-Organic Frameworks and Porous Polymers euromof2021.confer.uj.edu.pl
Habilitacje habilitacje.bip.uj.edu.pl  Statement
Rozprawy doktorskie rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl  Statement
BIP Praca praca.bip.uj.edu.pl  Statement
POB Anthropocene anthropocene.id.uj.edu.pl
ArTu-DTu - Archeological Study of Dajaniya & Tuwaneh, South Jordan artu-dtu.archeo.uj.edu.pl
Deklaracje dostępności wcag.uj.edu.pl  Statement
Towarzystwo Asystentów towarzystwo-asystentow.uj.edu.pl  Statement
Krakow CogSci Group cogscigroup.kognitywistyka.uj.edu.pl
Zespół Obrazowania Ramanowskiego zor.chemia.uj.edu.pl
NeuroSmog - jak smog wpływa na rozwijający się mózg dziecka? neurosmog.psychologia.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Archeologia rd-archeo.nauka.uj.edu.pl
Instytut Informatyki Stosowanej iis.uj.edu.pl  Statement
Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji giochifilicaia.filg.uj.edu.pl
Wirtualne wystawy wystawy.bj.uj.edu.pl  Statement
Coimbra Group coimbragroup.uj.edu.pl
CG 3-Minute-Thesis Jagiellonian University 3mt.coimbragroup.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Nauki o sztuce rd-sztuka.nauka.uj.edu.pl  Statement
Centrum Informatyki it.uj.edu.pl  Statement
Pracownia Mikroskopii Elektronowej tem.chemia.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Elektroniczna spe.if.uj.edu.pl
Building excellence in research of human-environmental systems with geospatial and Earth observation technologies hes.geo.uj.edu.pl
Whistleblowing Forum whistleblowingforum.confer.uj.edu.pl
Zakład Teorii Cząstek ztc.ift.uj.edu.pl
The International Society of Forensic Radiology and Imaging - annual meeting 2021 isfri2021.uj.edu.pl
eGovEU+ egov.project.uj.edu.pl
Female Writers in the Varnhagen Collection - Letters, Works, Relations vaco.filg.uj.edu.pl
V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego ppm2021.confer.uj.edu.pl
Jagielloński Panel 2002+ paneluj.uj.edu.pl
Project Stosch stosch.archeo.uj.edu.pl
Biuro Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ ombuds.uj.edu.pl  Statement
Pracownia Studiów Katalońskich katalonia.filg.uj.edu.pl
POB DigiWorld digiworld.id.uj.edu.pl
Edycja krytyczna dzieł Stanisława Przybyszewskiego przybyszewski-edycja.polonistyka.uj.edu.pl
Pracownia Badań nad Procesem Twórczym kreatywnosc.polonistyka.uj.edu.pl
Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UJ inicjatywapracownicza.uj.edu.pl  Statement
Religion Urbanity Mapping (RUM) rum.project.uj.edu.pl
Katedra Prawa Konstytucyjnego konstytucyjne.wpia.uj.edu.pl  Statement
Instytut Studiów Międzykulturowych ism.uj.edu.pl  Statement
Dział Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ dak.uj.edu.pl  Statement
Centrum Programu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej LSE IDEAS cseep.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Komputerowa spk.fais.uj.edu.pl  Statement
Jagiellonian Quantum Information Team jqit.ift.uj.edu.pl
Krakowska Konferencja Etnograficzna kke.confer.uj.edu.pl
Oferta dydaktyczna UJ studia.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja rd-it.nauka.uj.edu.pl
Zespół Badań Materiałów Roślinnych zbmr.chemia.uj.edu.pl
Zespół Analityki Sądowej i Toksykologii KChA PAN zast.chemia.uj.edu.pl
Una Europa PhD Workshop Dissonant Heritage: Concepts, Critiques, Cases dissonantheritage.una-europa.ic.uj.edu.pl
Kompetencje cyfrowe kadry akademickiej - Nowy wymiar studiów śródziemnomorskich dg-med.project.uj.edu.pl
Laboratory of Metabolomics pracmetab.wbbib.uj.edu.pl  Statement
Targi Pracy UJ targipracy.uj.edu.pl  Statement
Educational Ecosystem edueco.id.uj.edu.pl
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych kssm.inp.uj.edu.pl
Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej filozofiaprawa.wpia.uj.edu.pl  Statement
Równi UJ rowni.uj.edu.pl  Statement
Sygnalista sygnalista.uj.edu.pl  Statement
Dostępność dostepnosc.uj.edu.pl  Statement
Matematyczne Podstawy Mechaniki Kwantowej - grupa badawcza quanta.matinf.uj.edu.pl
Zakład Lingwistyki Komputerowej epi.uj.edu.pl  Statement
Katedra Teorii Prawa teoria.wpia.uj.edu.pl  Statement
Flow Analysis XV flowanalysis2022.confer.uj.edu.pl
Projekt Ogień ogien.project.uj.edu.pl
Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego klimat.uj.edu.pl
Earth Sciences in a Changing World earthsciences.wgig.uj.edu.pl
Fizyka na planie fizykanaplanie.fais.uj.edu.pl
15th International Symposium on Tardigrada | 22-26 August 2022 | Kraków tardigrada.uj.edu.pl
Fonoteka Etnograficzna fonoteka.etnologia.uj.edu.pl
Religion And The Mind ratm.confer.uj.edu.pl
Zespół Badań Społeczno-Środowiskowych natura.wb.uj.edu.pl
Prywatne Prawo Danych datalaw.project.uj.edu.pl
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie" kryminalistyka.confer.uj.edu.pl
HRS4R hrs4r.uj.edu.pl  Statement
Best UJ Presentation bestujpresentation.jcj.uj.edu.pl
FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources fontes.project.uj.edu.pl
Taube Centre for Advanced Studies in the Social Sciences taubecentre.uj.edu.pl
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego pst.wpia.uj.edu.pl  Statement
Campus Learning Space campus.geo.uj.edu.pl
ATOMIN 2.0 atomin2.project.uj.edu.pl  Statement
Disability Studies in East Europe - Reconfigurations disability-in-easteurope.project.uj.edu.pl  Statement
Morskie statki autonomiczne i bezzałogowe w prawie międzynarodowym autonomousships.project.uj.edu.pl
Uchodźcy w Krakowie uchodzcywkrakowie.filg.uj.edu.pl
Oblicza postpamięci 5 facesofpostmemory.confer.uj.edu.pl  Statement
Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ kmm.muzykologia.uj.edu.pl
Polski Ośrodek Naukowy pon.uj.edu.pl  Statement
Una Europa Bachelor in European Studies baes.uj.edu.pl
Stała Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych etykabadan.komisja.uj.edu.pl
Katedra Postępowania Administracyjnego kpa.wpia.uj.edu.pl  Statement
Europejski Okrągły Stół comorelp.confer.uj.edu.pl  Statement
Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii kontrola.zakazen.wl.cm.uj.edu.pl  Statement
Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk za512.uj.edu.pl
Prawo nieruchomości prawonieruchomosci.wpia.uj.edu.pl
Zakład Zastosowania Metod Obliczeniowych zzmo.iis.uj.edu.pl
SustEuLaw susteulaw.project.uj.edu.pl
Minigrant POB FutureSoc rownoscpomocy.futuresoc.id.uj.edu.pl
Jagiellonian Human-Centered Artificial Intelligence Lab (JAHCAI) jahcai.id.uj.edu.pl
Multimediality Conference multimediality.confer.uj.edu.pl
Zakład Optyki Atomowej zoa.ift.uj.edu.pl
Prawo bankowe prawobankowe.wpia.uj.edu.pl
Cognes cognes.uj.edu.pl
ILLA Conferences illaconferences2023.confer.uj.edu.pl
Pracownia Badań Praktyk Wiedzo-Twórczych Kultur Lokalnych pracowniakulturlokalnych.polonistyka.uj.edu.pl
XPM CHIST-ERA Project xpm.project.uj.edu.pl
Zakład Teorii Względności i Astrofizyki ztwa.ift.uj.edu.pl
Metascience of Bioethics and Philosophy of Medicine bioethics.incet.uj.edu.pl
Konferencja "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego" malinowskiheritage.confer.uj.edu.pl
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej ppg.wpia.uj.edu.pl  Statement
USOSownia usosownia.uj.edu.pl  Statement
Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii bakteriologia.wl.cm.uj.edu.pl
Zakład Klimatologii klimat.geo.uj.edu.pl
Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej zmmm.wl.cm.uj.edu.pl  Statement
Zakład Rozwoju Regionalnego zrr.geo.uj.edu.pl
Imagine Future - Capturing Invisible Lab imagine-future.project.uj.edu.pl
Contested Legacies: Central/Eastern and Southern European competing narratives contestedlegacies.project.uj.edu.pl
Bank Komórek bk.wbbib.uj.edu.pl
Gums and Brains gumsandbrains.project.uj.edu.pl
Light light.project.uj.edu.pl
Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców zbrimb.izibb.wb.uj.edu.pl
Rok Mikołaja Kopernika kopernik550.uj.edu.pl  Statement
Aptamery w diagnostyce nowotworów aptacancer.project.uj.edu.pl
Cytrulinacja w paradontozie padlock.project.uj.edu.pl
Małopolskie Centrum Biotechnologii mcb.uj.edu.pl
Zakład Ukrainistyki ukrainistyka.ifw.filg.uj.edu.pl  Statement
Projekt inwentaryzacji zabytków sakralnych Podola inwentaryzacja-podola.project.uj.edu.pl
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa glor.geo.uj.edu.pl
Legal Heritage Lab lhlab.wpia.uj.edu.pl  Statement
ChemBioMedLab chembiomedlab.chemia.uj.edu.pl
RONSUS - prawa przyrody i zrównoważony rozwój ronsus.uj.edu.pl
Immunoregulacja podczas infekcji i po szczepieniu stopertussis.project.uj.edu.pl
Spanish as a Foreign Language in Central Europe: A Demolinguistic Approach (2004-2020) spanish.filg.uj.edu.pl  Statement
Critical Heritage Studies Hub crihestu.id.uj.edu.pl  Statement
Behaviour in Crisis Lab becrilab.id.uj.edu.pl  Statement
Kierunek Neurobiologia neurobiologia.wb.uj.edu.pl  Statement
Positivehealth positivehealth.project.uj.edu.pl
Aleksandra Wagner Lab aleksandrawagner.project.uj.edu.pl
EPIP 2023 Conference epip2023.confer.uj.edu.pl
PVCare pvcare.project.uj.edu.pl
European Heritage in the Jagiellonian Library: Digital Authoring of the Berlin Collections dihelib.id.uj.edu.pl
Zjazd Katedr Kryminalistyki i Międzynarodowe Sympozjum PTK 2023 zjazdkryminalistyki2023.confer.uj.edu.pl
UJ-CUA Programs in American Law american.law.uj.edu.pl
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych ckbi.uj.edu.pl
Polish Evolutionary Conference 2023 pec2023.confer.uj.edu.pl
Computational Neuroscience Academy 2023 cna2023.ift.uj.edu.pl
Earth System Science Core Facility earsys.id.uj.edu.pl
Projekty edukacyjne z PMP pmp.project.uj.edu.pl  Statement
Zdolność administracyjna Państwa Członkowskiego i Kandydata do UE zdolnosc-adm.confer.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Astronomia rd-astronomia.nauka.uj.edu.pl
Nonsmooth Problems with Applications in Mechanics 23-nonsmooth.confer.uj.edu.pl
Studencka Pracownia Systemów Pomiarowo-Kontrolnych syspk.fais.uj.edu.pl
Bezpieczeństwo na Uniwersytecie Jagiellońskim emergency.uj.edu.pl  Statement
SIG sig.fais.uj.edu.pl
origins8 origins8.confer.uj.edu.pl
Digital Technocracy digitaltechnocracy.uj.edu.pl
Klub Honorowych Dawców Krwi przy IGiGP UJ hdk.geo.uj.edu.pl  Statement
Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki zboib.wbbib.uj.edu.pl
Pracownia studiów nad dziedzictwem chrześcijańskim w literaturze christianitasinlitteris.filg.uj.edu.pl
Centrum Dostępności cd.uj.edu.pl  Statement
Dotknij Kultury dotknijkultury.uj.edu.pl  Statement
Rada Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie rd-nob.nauka.uj.edu.pl  Statement
The 9th Conference of the Polish Society on Relativity potor2023.confer.uj.edu.pl
Campus Living Lab Useful Research HUB calila.id.uj.edu.pl
ANGOLA ACTIVISM GENDER QUEER (AAGQ) aagq.project.uj.edu.pl
Zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński misja.uj.edu.pl  Statement
Zaufać Szczepieniom zaufacszczepieniom.project.uj.edu.pl
Homolaboransgroup homolaboransgroup.project.uj.edu.pl
Mathematical Cognition and Learning Lab matcoglab.id.uj.edu.pl
International Conference The Heritage of Crisis. A Crisis of Heritage? crisis.confer.uj.edu.pl
PentACTors pentactors.project.uj.edu.pl
Letnia Szkoła Przekładoznawstwa szkola-przekladoznawstwa.polonistyka.uj.edu.pl
Central European Mathematical Research Lab cenmatre.id.uj.edu.pl  Statement
Centrum Badań Systemów Człowiek-Środowisko cbscs.wgig.uj.edu.pl
Digital Humanities Lab dhlab.id.uj.edu.pl
Centre for Advanced Sustainability Studies cass.id.uj.edu.pl
Crowdsourcing naukowy crowdsourcing.project.uj.edu.pl
ZaBaWa zabawa.confer.uj.edu.pl
Kolegium Rektorsko-Dziekańskie krd.uj.edu.pl
Zakład Filologii Włoskiej italianistyka.ifr.filg.uj.edu.pl
V4 Summer School on Smart Analytical Science - V4SSSAS v4sssas.project.uj.edu.pl
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej turystyka.wgig.uj.edu.pl
EUKongres2023 eukongres2023.confer.uj.edu.pl
Mark Kac Center for Complex Systems Research markkac.id.uj.edu.pl
Centrum Analizy Danych CANDY candy.uj.edu.pl  Statement
Stress Tolerance in Finger Millet fmilletstresstolerance.project.uj.edu.pl
Lifelong Learning Lab lll-lab.uj.edu.pl  Statement
Mare Nostrum Lab mare.id.uj.edu.pl
modern sanskrit modernsanskrit.project.uj.edu.pl  Statement
Zakład Immunologii Ewolucyjnej zie.izibb.wb.uj.edu.pl  Statement
PhD student association society.science.phd.uj.edu.pl
Recherches Archéologique Nouvelle Série recherches.archeo.uj.edu.pl
31st International Conference on Comprehensive Biology: from Molecule to Organism molphyssymp.confer.uj.edu.pl
Ekonomia polityczna lasu younglabsforests.project.uj.edu.pl
Man-Mind-Environment Hub mme.id.uj.edu.pl  Statement
Zespół Genetyki Ewolucyjnej evolgen.eko.uj.edu.pl
Omics and Structural Research Core Facility omistru.id.uj.edu.pl
(Nie)przypadkowi turyści nieprzypadkowiturysci.project.uj.edu.pl
Skoworoda skoworoda.project.uj.edu.pl
Grupa Spektroskopii Chiralooptycznej chiropt.chemia.uj.edu.pl
Center for Quantitative Political Science quantpol.id.uj.edu.pl
Contributions in New World Archaeology cnwa.journal.uj.edu.pl
Visegrad+Grants cyanometa.project.uj.edu.pl
Artificial Intelligence Computing Core Facility artincom.id.uj.edu.pl
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy oknmb.geo.uj.edu.pl
Zielona Transformacja green-transition.project.uj.edu.pl
Doskonałość Dydaktyczna Uczelni ddu.uj.edu.pl  Statement
Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej zfkib.chemia.uj.edu.pl
Polskie Towarzystwo Biologii Komórki ptbk.edu.pl
Konferencja z okazji 50-lecia Zakładu Filologii Włoskiej convegnoital2023.confer.uj.edu.pl
Koło Naukowe Kryminalistyki UJ kn.kryminalistyka.wpia.uj.edu.pl
Wydziałowa Biblioteka Prawnicza biblioteka.wpia.uj.edu.pl  Statement
Manggha i manga: różne oblicza Japonii manggha-and-manga.confer.uj.edu.pl  Statement
E-learning elearning.uj.edu.pl  Statement
Uniwersytecki Klub Sportowy uks.uj.edu.pl
The International Society of Forensic Radiology and Imaging - annual meeting 2024 isfri2024.confer.uj.edu.pl
Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki ztmsin.ift.uj.edu.pl  Statement
Future Law Lab fll.id.uj.edu.pl
Photomagnet photomagnet.chemia.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Stosunki międzynarodowe rd-sm.nauka.uj.edu.pl  Statement
Pracownia Wydawnicza pracownia-wydawnicza.geo.uj.edu.pl
howdowelove howdowelove.project.uj.edu.pl  Statement
Laboratorium Komercyjnych Badań Mikrobiologicznych labmikro.wl.cm.uj.edu.pl
Dostępność budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego budynki.przelamuj.uj.edu.pl  Statement
Strona projektu polsko-ukraińskiego justice-uapl.project.uj.edu.pl
CTTC9 cttc9.confer.uj.edu.pl
Katedra Mikrobiologii UJ CM mikrobiologia.wl.cm.uj.edu.pl
Bilingualism Matters Kraków bmkrakow.uj.edu.pl
ecmm2024 ecmm2024.confer.uj.edu.pl
Chemistry towards Biology 11 ctb11.confer.uj.edu.pl
wirtualnezabezpieczenia virtualcollaterals.project.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Etnologia i antropologia kulturowa rd-etnologia.nauka.uj.edu.pl
Pracownia Geografii Fizycznej zgf.geo.uj.edu.pl
Future Democracy Lab fudelab.id.uj.edu.pl
19th Slavic Cognitive Linguistics Conference sclc2024.confer.uj.edu.pl
CLRF at the Department of Roman Law JU clrf.wpia.uj.edu.pl
Netnografia w mediach społecznościowych netnografia.project.uj.edu.pl  Statement
Migranci we współczesnym świecie: sprawiedliwość, solidarność, inkluzja migracje-socjologia.confer.uj.edu.pl
Nasi Mistrzowie i Pionierzy jako dziedzictwo niematerialne i materialne dziedzictwo.confer.uj.edu.pl
Asian and African Languages in Translation and Interpretation aalti2024.confer.uj.edu.pl
networkUJ oferta-sieci.uj.edu.pl  Statement
Góry - Polityka - Pamięć gory-polityka-pamiec.id.uj.edu.pl
East European Studies: Languages and Discourses east.uj.edu.pl
Materials Research Hub matreshub.id.uj.edu.pl
Mobilizacja komórek ze szpiku kostnego do krwi newmobil.project.uj.edu.pl
Key to the future key.zintegruj.uj.edu.pl  Statement
Teaching Engagement Development (TED) ted.zintegruj.uj.edu.pl  Statement
eam9 eam9.confer.uj.edu.pl
Pracownia Gleboznawstwa i Geografii Gleb gleby.geo.uj.edu.pl
Prof. dr hab. med. dr h.c. Tomasz Grodzicki - kandydat na Rektora UJ tomasz-grodzicki.uj.edu.pl
Piotr Jedynak piotr-jedynak.uj.edu.pl
Prof. Dorota Malec - kandydatka na Rektora UJ dorota-malec.uj.edu.pl
Krakowskie Forum Biomedyczne krakowskieforumbiomed.confer.uj.edu.pl  Statement
CLEMENTEA clementea.project.uj.edu.pl
CHLAMYDOPLAST-SIGNALLING chlamydoplast-signalling.project.uj.edu.pl  Statement
Zakład Geomorfologii geom.geo.uj.edu.pl
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego kpgp.wpia.uj.edu.pl  Statement
Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zjazd-absolwentow.uj.edu.pl  Statement
Quantum Optics XI 1 - 5 September 2025, Kraków, Poland quantumoptics11.confer.uj.edu.pl  Statement
Zakład Hydrologii IGiGP UJ hydro.geo.uj.edu.pl  Statement
Laudacje Studenckie laudacje.samorzad.uj.edu.pl  Statement
Koło Naukowe Studentów Biochemii "Nzyme" nzyme.wbbib.uj.edu.pl
Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim fnis.uj.edu.pl
Współczesne prawo spadkowe prawospadkowe.wpia.uj.edu.pl
Etyka innowacyjnych terapii etykainnowacyjnychterapii.project.uj.edu.pl  Statement
Konferencja Healthy Minds healthyminds.confer.uj.edu.pl
Rada Dyscypliny Polonistyka rd-polonistyka.nauka.uj.edu.pl  Statement
Festiwal imienia Jana Błońskiego festiwalblonskiego.polonistyka.uj.edu.pl  Statement
RCE rce.chemia.uj.edu.pl
RKIP and YY1 Symposium 2025 in Krakow yy1rkip2025.confer.uj.edu.pl
Center for Theranostics centhe.id.uj.edu.pl
DeafCinema deafcinema.project.uj.edu.pl
Sekcja Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych KEiT PAN ssuise-keit.fais.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej jchc.uj.edu.pl  Statement
Kampus UJ Ruczaj kampusruczaj.uj.edu.pl  Statement
Zakład Filologii Hiszpańskiej iberystyka.filg.uj.edu.pl

Number of active virtual hosts: 854 (all hosts on portal: 864)